Edukacja

III Powiatowa Olimpiada Czytelnicza LEKTURY? OK!

11. 04.2018 r. w Publicznej Szkole Podstawowej nr 1 w Rykach odbył się finałowy etap konkursu czytelniczego ze znajomości lektur szkolnych.

Informacja o ponownym ogłoszeniu w Bazie Konkurencyjności

Samorządowa Administracja Szkół i Przedszkoli w Rykach informuje, że w Bazie Konkurencyjności Funduszy Europejskich do projektu "Rozwój kompetencji kluczowych drogą do sukcesu" RPLU.12.02.00-06-0032/17 zamieszczono ponowne ogłoszenie

Przypominamy postać Jerzego Rosenblatta- posła pierwszego Sejmu Niepodległej

Trwa rekrutacja do XXIV sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży, która tradycyjnie odbędzie się 1 czerwca w gmachu Sejmu RP.

Przypominamy postać Jerzego Rosenblatta- posła pierwszego Sejmu Niepodległej

Trwa rekrutacja do XXIV sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży, która tradycyjnie odbędzie się 1 czerwca w gmachu Sejmu RP. Temat tegorocznych obrad to: Posłowie pierwszego Sejmu Niepodległej. Tytuł tegorocznej sesji SDiM nawiązuje do okresu w historii, kiedy nasz kraj po 123 latach niewoli pojawił się ponownie na mapie Europy. Zadanie to wpisuje się w obchody 100 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.

Informacja o ogłoszeniu w Bazie Konkurencyjności

Samorządowa Administracja Szkół i Przedszkoli w Rykach informuje, że w Bazie Konkurencyjności Funduszy Europejskich do projektu "Rozwój kompetencji kluczowych drogą do sukcesu" RPLU.12.02.00-06-0032/17 zamieszczono ogłoszenie

Gmina Ryki otrzyma dotację dla szkół na rozwój czytelnictwa

W związku ze złożonymi wnioskami w ramach realizacji Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” dotyczącego wspierania w latach 2016-2020 organów prowadzących szkoły oraz biblioteki pedagogiczne

Projekt dla szkół Gminy Ryki wystartował

Dnia 12 marca 2018 r. w wyniku postępowania przetargowego Burmistrz Jarosław Żaczek oraz Skarbnik Dariusz Sosnowski w imieniu Gminy Ryki podpisali umowę z prezesami Firmy Eleenergia z Lublina na realizację pierwszego etapu projektu „Modernizacja i wyposażenie laboratoriów językowych w szkołach gminy Ryki” z udziałem środków unijnych.