Edukacja

Informacja o ponownym ogłoszeniu w Bazie Konkurencyjności

Samorządowa Administracja Szkół i Przedszkoli w Rykach informuje, że w Bazie Konkurencyjności Funduszy Europejskich do projektu "Rozwój kompetencji kluczowych drogą do sukcesu" RPLU.12.02.00-06-0032/17 zamieszczono ponowne ogłoszenie

Przypominamy postać Jerzego Rosenblatta- posła pierwszego Sejmu Niepodległej

Trwa rekrutacja do XXIV sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży, która tradycyjnie odbędzie się 1 czerwca w gmachu Sejmu RP.

Przypominamy postać Jerzego Rosenblatta- posła pierwszego Sejmu Niepodległej

Trwa rekrutacja do XXIV sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży, która tradycyjnie odbędzie się 1 czerwca w gmachu Sejmu RP. Temat tegorocznych obrad to: Posłowie pierwszego Sejmu Niepodległej. Tytuł tegorocznej sesji SDiM nawiązuje do okresu w historii, kiedy nasz kraj po 123 latach niewoli pojawił się ponownie na mapie Europy. Zadanie to wpisuje się w obchody 100 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.

Informacja o ogłoszeniu w Bazie Konkurencyjności

Samorządowa Administracja Szkół i Przedszkoli w Rykach informuje, że w Bazie Konkurencyjności Funduszy Europejskich do projektu "Rozwój kompetencji kluczowych drogą do sukcesu" RPLU.12.02.00-06-0032/17 zamieszczono ogłoszenie

Gmina Ryki otrzyma dotację dla szkół na rozwój czytelnictwa

W związku ze złożonymi wnioskami w ramach realizacji Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” dotyczącego wspierania w latach 2016-2020 organów prowadzących szkoły oraz biblioteki pedagogiczne

Projekt dla szkół Gminy Ryki wystartował

Dnia 12 marca 2018 r. w wyniku postępowania przetargowego Burmistrz Jarosław Żaczek oraz Skarbnik Dariusz Sosnowski w imieniu Gminy Ryki podpisali umowę z prezesami Firmy Eleenergia z Lublina na realizację pierwszego etapu projektu „Modernizacja i wyposażenie laboratoriów językowych w szkołach gminy Ryki” z udziałem środków unijnych.

Przedszkola piłkarskie Legii Warszawa w Rykach

W dniu 19 marca 2018 r o godz. 16.30 w Szkole Podstawowej Nr 2 im. Jana Pawła II trener Legia Soccer Schools Pan Dawid Paczka zapozna rodziców oddziału przedszkolnego oraz klas pierwszych z ideą przedszkoli piłkarskich w Rykach w ramach, których prowadzone będą zajęcia piłkarskie dla dzieci: dziewczynek i chłopców w wieku od 3 do 7 lat na boisku Orlik lub sali sportowej w tutejszej szkole.