Edukacja

Rozwój kompetencji kluczowych drogą do sukcesu

Kolejny projekt z udziałem środków unijnych trafi do placówek oświatowych Gminy Ryki. Wniosek o dofinansowanie złożony w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego spełnił kryteria i uzyskał wymaganą liczbę punktów oraz został skierowany do dofinansowania – za kwotę 644 000,10 zł.

Powitanie jesien w przedszkolu nr 5

W niedzielę 15 października w Samorządowym Przedszkolu nr 5 w Rykach odbył się piknik „Powitanie Jesieni”. W organizację spotkania zaangażowana była cała społeczność przedszkola,

Dzień Edukacji Narodowej w PSP Nr 1 Rykach

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Mariana Osińskiego Nr 1 w Rykach była w dn. 14 października 2017 r. gospodarzem gminno - szkolnej uroczystości z okazji Dnia Edukacji Narodowej.

Odznaczenia resortowe dla nauczycieli z ryckiej „dwójki”

Dnia 18 października 2017 roku w Lubelskim Parku Naukowo-Technologicznym w Lublinie odbyły się tegoroczne Wojewódzkie obchody Dnia Edukacji Narodowej.

Dzień edukacji Narodowej w PSP nr 2 w Rykach

W piątek 13 października 2017r. w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 2 im. Jana Pawła II w Rykach odbyło się uroczyste spotkanie z okazji Dnia Edukacji Narodowej, na które przybyli zaproszeni goście: przedstawiciele Rady Rodziców, emerytowani nauczyciele i pracownicy szkoły.

Zbiórka pieniędzy na zakup rękopisu "Potop"

W minionym tygodniu społeczność naszej szkoły odpowiedziała na apel dyrektora Muzeum w Woli Okrzejskiej pana Macieja Cybulskiego i postanowiła włączyć się w akcję zbiórki pieniędzy na zakup rękopisu „Potopu”.

Gimnazjaliści w domu rodzinnym Jana Pawła II

Ważnym zadaniem wychowawczym naszej szkoły jest kultywowanie tradycji papieskich oraz przybliżanie uczniom nauczania i miejsc zawiązanych z patronem szkoły - świętym Janem Pawłem II.