Edukacja

Wzorowa łazienka w ZSO nr 1

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Rykach bierze udział w konkursie promocyjnym marki Domestos "Wzorowa Łazienka”. http://www.wzorowalazienka.pl

Konkursy na stanowiska dyrektorów szkół i placówek oświatowych

Zarządzeniem 84/2015 z 9 czerwca Burmistrz Ryk ogłosił konkursy na stanowiska dyrektorów szkół i placówek oświatowych w gminie Ryki. Na nowych dyrektorów czekają szkoły w Rykach, Owni, Rososzy, Leopoldowie, a także Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy w Rykach.

Spacer badawczy - ciąg dalszy

Spacer badawczy - ciąg dalszy

Uczniowie ZSO nr 2 w Rykach po raz kolejny otrzymali mandat posła na Sejm Dzieci i Młodzieży w Warszawie. Tematem tegorocznego zadania rekrutacyjnego było "Miejsca młodych - jakiej przestrzeni publicznej potrzebuje młodzież."

Spacer badawczy po parku

Uczniowie ZSO nr 2 w Rykach po raz kolejny ubiegają się o mandat posła na Sejm Dzieci i Młodzieży w Warszawie. Tematem tegorocznego zadania rekrutacyjnego jest : „Miejsca młodych-jakiej przestrzeni publicznej potrzebuje młodzież”.

Program "Wyprawka szkolna 2014"

Uczniowie uczęszczający do szkół na terenie Gminy Ryki mogą ubiegać się o dofinansowanie zakupu podręczników szkolnych w ramach rządowego programu "wyprawka szkolna".

Ostatnie takie zakończenie roku szkolnego

27 czerwca 2014 roku to w historii Publicznej Szkoły Podstawowej im. Piotra Danysza w Oszczywilku w gminie Ryki data szczególna.

Nowa sekcja w SP w Rososzy

Uczniowie Szkoły Podstawowej w Rososzy w gminie Ryki rozwijają swoje zdolności sportowe nie tylko na lekcjach wychowania fizycznego. W kończącym się roku szkolnym po raz pierwszy placówka zorganizowała dodatkowe zajęcia z taekwon-do.