Edukacja

Informacja dotycząca rządowego programu pomocy uczniom w 2012 roku "Wyprawka szkolna"

Programem w roku szkolnym 2012/2013 są objęci uczniowie rozpoczynający edukację szkolną w klasach I-IV szkoły podstawowej, klasach I-IV ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia, klasie I szkoły ponadgimnazjalnej: zasadniczej szkoły zawodowej, liceum ogólnokształcącego i technikum, klasie IV ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, klasie IV ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych, klasie I liceum plastycznego lub klasie I albo VII ogólnokształcącej szkoły baletowej.

Ocalić od zapomnienia

W Polsce, od ubiegłego roku 1 marca obchodzony jest Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”.