„Za trud, za uśmiech, za serce – dziękujemy”, czyli Obchody Dnia Edukacji Narodowej

Written by Agnieszka Gąska i Monika Mierzwińska / Written by admin
Monday, 15 October 2018 12:49
A- A A+

W piątek 12 października 2018r. w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 2 im. Jana Pawła II w Rykach odbyły się gminne obchody Dnia Edukacji Narodowej, na które przybyli zaproszeni goście: dyrektor Samorządowej Administracji Szkół i Przedszkoli p. Barbara Pawlak, Ksiądz Kanonik Krzysztof Czyrka, przedstawiciele Rady Rodziców, dyrektorzy placówek oświatowych gminy Ryki, emerytowani nauczyciele i pracownicy szkoły.

Po wprowadzeniu sztandaru szkoły i odśpiewaniu hymnu państwowego głos zabrała Dyrektor Szkoły Pani Hanna Majek, która serdecznie powitała przybyłych gości, nauczycieli, pracowników administracji i obsługi, rodziców, uczniów, nauczycieli emerytowanych. W swoim przemówieniu nawiązała do historii powstania tego święta, podziękowała nauczycielom, za zaangażowanie w pracę, wyrozumiałość i cierpliwość w stosunku do uczniów, ale także za to, że są twórczy i kreatywni, pełni pomysłów i ciekawych inicjatyw. Podziękowała wszystkim za zaangażowanie i ogromny wkład pracy na rzecz szkoły oraz poświęcenie i serce, którym obdarzani są każdego dnia nasi uczniowie. Życzyła wielu sił i wytrwałości w tym wyjątkowym zawodzie.

Ważnym elementem akademii było uroczyste ślubowanie uczniów klas pierwszych szkoły podstawowej. Najmłodsi uczniowie zaprezentowali zebranym swój program artystyczny przygotowany pod kierunkiem pań: Danuty Kaszak, Beaty Kani i Małgorzaty Błachnio. Był on wstępem do pasowania na pełnoprawnych uczniów szkoły. Uczniowie złożyli przysięgę na sztandar, a Pani Dyrektor pasowała każde dziecko z klasy pierwszej na ucznia poprzez dotkniecie jego lewego ramienia dużą kredką.

Następnie wystąpili uczniowie, którzy pod kierunkiem pań: Justyny Pielachy, Sylwii Warownej i Hanny Beczek przygotowali część artystyczną z okazji Dnia nauczyciela. Swoim występem wyrazili nauczycielom wdzięczność za codzienną pracę, troskę i poświęcenie. To oni dostarczyli zebranym wielu wrażeń wizualnych i muzycznych.

Dzień Edukacji Narodowej to również okazja do wręczenia nagród Dyrektora Szkoły i Burmistrza Ryk wyróżniającym się pracownikom szkoły i nauczycielom.

Nagrody dyrektora otrzymali: Tomasz Antolak, Łucja Chmielewska - Kozdrój, Justyna Filipek, Agnieszka Gąska, Waldemar Głowienka, Izabela Jurkowska, Jolanta Kępka, Sebastian Kozdrój, Ewa Niburska, Elżbieta Pawlik, Justyna Pielacha, Nina Piecyk, Krystyna Tomaszek, Alina Rodak, Anna Żaczek. Natomiast Pani Monika Mierzwińska została uhonorowana nagrodą Lubelskiego Kuratora Oświaty.

Nagrody Burmistrza Ryk otrzymali: Hanna Majek, Grażyna Jeżewska, Beata Dudzik, Małgorzata Olszak, Wojciech Filipek, Anna Błachnio, Małgorzata Jaszczyk, Elżbieta Tomaszek i Grzegorz Walasek.

Na zakończenie życzenia w imieniu Rady Rodziców przekazała pani Joanna Stępień i p. Maciej Lorenc.