Samorząd

Mobilny Punkt Informacyjny

27 listopada (środa) 2019 r. zapraszamy do Urzędu Miejskiego w Rykach ul. Karola Wojtyły 29, 08-500 Ryki w godz. 12.00 - 14.30

101. Rocznica Odzyskania przez Polskę Niepodległości – uroczystości w Sołectwie Sędowice

Ksiądz Proboszcz wsi Bobrowniki wraz z Sołtysem Sołectwa Sędowice zapraszają serdecznie wszystkich mieszkańców sołectwa Bobrowniki oraz sołectwa Sędowice na wspólne świętowanie 101. Rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości 11 listopada 2019 r.

Obwieszczenie Marszałka Województwa Lubelskiego

Na podstawie art. 27 ust. 8 pkt 3 ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096, z późn. zm.) zawiadamiam o sporządzeniu projektu uchwały Sejmiku Województwa Lubelskiego w sprawie podziału województwa lubelskiego na obwody łowieckie, zwanego dalej „Projektem" oraz wyłożeniu Projektu do publicznego wglądu.

Treść obwieszczenia

1 listopada - darmowa komunikacja miejska

Szanowni Państwo !

W związku ze zbliżającym się świętem Wszystkich Świętych, informuję iż w dniu

1 listopada 2019 r. mieszkańcy Ryk udający się na cmentarz przy ul. Królewskiej, będą mogli skorzystać z darmowej komunikacji miejskiej. Dwa busy z PKS-u w Rykach (20-osobowy i 30-osobowy) będą rozpoczynały kursy od godziny 9:00 a zakończą po godzinie 16:00, cały czas obsługując linię TESCO – koniec ul. Dolnej, w jedną i drugą stronę. Trasa bezpłatnego połączenia będzie przebiegała następująco:

I przystanek – parking przy TESCO
II przystanek – przystanek autobusowy przy Liceum Ogólnokształcącym na ul. Słowackiego
III przystanek – parking przy galerii Ósemka
IV przystanek – parking autobusowy na ul. Kościuszki
V przystanek – koniec ul. Dolnej.

Przystanek nr V będzie również miejscem rozpoczęcia trasy busów w stronę powrotną w kierunku TESCO.

Mam nadzieję, że powyższe rozwiązanie zachęci Państwa do skorzystania z darmowej komunikacji miejskiej, a tym samym rozwiąże chociaż w połowie problem ogromnych korków jakie powstają w tym dniu.

Dla ułatwienia zamieszczamy mapkę pokazującą miejsca przystanków.

Z poważaniem,

Jarosław Żaczek

 

Ankieta dla mieszkańców Miasta i Gminy Ryki

Zapraszamy serdecznie Mieszkańców Miasta i Gminy Ryki do wypełnienia krótkiej ankiety, którą rozpoczynamy cykl konsultacji społecznych opracowywanych zmian studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Ryki.

Zarządzenie Burmistrza Ryk w sprawie ogłoszenia żałoby na terenie Gminy Ryki

ZARZĄDZENIE NR 160/2019
BURMISTRZA RYK
z dnia 11 października 2019 r.
w sprawie ogłoszenia żałoby na terenie Gminy Ryki

Na podstawie art.31 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019r.poz.506 i 1309) zarządzam, co następuje:
§ 1. W związku ze śmiercią ks. seniora prałata Stanisława Burzca byłego Proboszcza Rzymskokatolickiej Parafii Najświętszego Zbawiciela w Rykach ogłaszam w dniu 14 października 2019r. żałobę na terenie Gminy Ryki.
§ 2. Na znak żałoby na budynku Urzędu Miejskiego w Rykach oraz budynkach gminnych jednostek organizacyjnych zostaną wywieszone flagi państwowe Rzeczypospolitej Polskiej z kirem.
§ 3. Apeluję do mieszkańców o wywieszenie w dniu żałoby flag państwowych Rzeczypospolitej Polskiej  z kirem oraz o nieorganizowanie w dniu żałoby imprez publicznych o charakterze kulturalnym, rozrywkowym,  rekreacyjnym, sportowym.
§ 4. Wykonanie zarządzenia powierzam kierownikowi Wydziału Organizacji i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Rykach i kierownikom gminnych jednostek organizacyjnych.
§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Burmistrz Ryk
Jarosław Żaczek

VIII Jesienny Kiermasz Materiału Szkółkarskiego Owocowego i Ozdobnego

Urząd Miejski

ul. Karola Wojtyły 29
08-500 Ryki
tel. +48 818 657 110

Godziny przyjęć Burmistrza

poniedziałek 14:00-17:00
czwartek 8:00-11:00

Dyżury Przewodniczącego Rady

wtorek 10:00-12:00

Dyżury Radnych