Samorząd

Duszpasterska wizyta w magistracie

Urząd Miasta w Rykach odwiedził w piątek 9 maja biskup Piotr Sawczuk, który pełni funkcję administratora apostolskiego Diecezji Siedleckiej. Była to część tradycyjnej wizyty kanonicznej, rozpoczynającej triduum przed instalacją relikwii św. Jana Pawła II w kościele Najświętszego Zbawiciela.

Otwarty konkurs ofert na wypoczynek letni 2014

Burmistrz Ryk ogłasza otwarty konkurs ofert na przyznanie dotacji podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego w roku 2014 na realizację następującego zadania: Wypoczynek dla 100 dzieci i młodzieży z rodzin ubogich, szczególnie z rodzin dotkniętych i zagrożonych alkoholizmem w okresie ferii letnich 2014, turnus: od 10 - 14 dni. Treść ogłoszenia wraz z załącznikami znajduje się na stronie: http://bip.ryki.pl

Zgłoszenia na bezpłatne komputery dłużej

Mieszkańcy miasta i gminy Ryki zagrożeni wykluczeniem cyfrowym mają więcej czasu na złożenie dokumentów, uprawniających do otrzymania bezpłatnych komputerów z dostępem do internetu.

Uroczystość na budowie oczyszczalni

25 kwietnia 2014 roku będzie ważną datą w historii Ryk. Tego dnia uroczyście wmurowano akt erekcyjny i kamień węgielny pod nową oczyszczalnię ścieków.

Wmurowanie kamienia węgielnego pod oczyszczalnię

Z udziałem przedstawicieli władz państwowych i samorządowych, parlamentarzystów, inwestorów, projektantów i wykonawców w piątek 25 kwietnia w Rykach odbędzie się wmurowanie kamienia węgielnego i aktu erekcyjnego pod budowę oczyszczalni ścieków.

Urząd Miejski

ul. Karola Wojtyły 29
08-500 Ryki
tel. +48 818 657 110

Godziny przyjęć Burmistrza

poniedziałek 14:00-17:00
czwartek 8:00-11:00

Dyżury Przewodniczącego Rady

wtorek 10:00-12:00

Dyżury Radnych