Samorząd

Budowa instalacji c.o.i gazowej w świetlicy w Moszczance

Gmina Ryki  przystąpiła do realizacji zadania pn. „Budowa wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania i gazowej w budynku świetlicy w Moszczance”.

Utrudnienia w ruchu na obszarze Rynku Starego

Informujemy, że z dniem 28.10.2013 r. Wykonawca robót rozpoczyna prace związane z Rewitalizacją Rynku Starego w Rykach. Z dniem tym wprowadzona zostanie nowa tymczasowa organizacja ruchu drogowego na obszarze Rynku Starego, która będzie obowiązywać do 30.10.2014 r. tj. w okresie realizacji operacji. Za powstałe utrudnienia przepraszamy.

Nabór wniosków na usuwanie azbestu

Informujemy, że od 4 do 29 listopada br. Urząd Miejski w Rykach przeprowadza nabór wniosków na demontaż, odbiór i unieszkodliwianie pokryć dachowych zawierających azbest od osób fizycznych z terenu Gminy Ryki na inwestycje planowane w 2014 roku oraz na odbiór zalegającego pokrycia azbestowego.

Spotkanie informacyjne LGR

Lokalna Grupa Rybacka "W dolinie Tysmienicy i Wieprza" organizuje spotkanie informacyjne dotyczące środków unijnych z LGR. Spotkanie odbędzie się w Urzędzie Miejskim w Rykach, 22 października, o godzinie 13:00.

Oferta organizacji pozarządowej realizacji zadania publicznego - nauka pływania

Informujemy, że w BIP Urzędu Miejskiego umieszczono ofertę na realizację zadana publicznego - nauka pływania. Oferta dostępna jest pod adresem http://bip.ryki.pl/index.php?id=359

XXXIX zwyczajna sesja Rady Miejskiej

Przewodniczący Rady Miejskiej w Rykach informuje, że na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) zwołuje XXXIX zwyczajną sesję Rady Miejskiej w Rykach w dniu 27 września 2013 roku, (piątek) o godz. 9:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Rykach przy ul. Karola Wojtyły 29.

XXXVIII zwyczajna sesja Rady Miejskiej

W dniu 30 sierpnia 2013r. (piątek) o godzinie 9:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Rykach odbędzie się XXXVIII zwyczajna sesja Rady Miejskiej w Rykach.

Urząd Miejski

ul. Karola Wojtyły 29
08-500 Ryki
tel. +48 818 657 110

Godziny przyjęć Burmistrza

poniedziałek 14:00-17:00
czwartek 8:00-11:00

Dyżury Przewodniczącego Rady

wtorek 10:00-12:00

Dyżury Radnych