Samorząd

Informacja

Burmistrz Ryk informuje, że w dniach 10 - 14 czerwca (poniedziałek-piątek) w godz. od 9:00 do 17:00 oraz w dniach 15 i 22 czerwca (sobota) w godz. od 8:00 do 14:00, Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rykach organizuje tzw. „dni otwarte” odbioru odpadów komunalnych na składowisku przy ul. Janiszewskiej 70 w Rykach. W związku z powyższym mieszkańcy gminy Ryki mają możliwość nieodpłatnego przekazania odpadów.

Projekt programu ochrony powietrza dla strefy lubelskiej

Zarząd Województwa Lubelskiego przyjął i skierował do konsultacji społecznych projekt "Programu ochrony powietrza dla strefy lubelskiej", a także "Prognozę oddziaływania na środowisko Programu ochrony powietrza dla strefy lubelskiej".

XXXIV zwyczajna sesja Rady Miejskiej w Rykach

W dniu 10 maja 2013r. (piątek) o godz. 09:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Rykach odbędzie się XXXIV zwyczajna sesja Rady Miejskiej w Rykach.

Obchody 222. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja

Przewodniczący Rady Miejskiej w Rykach oraz Burmistrz Ryk zapraszają do wzięcia udziału w obchodach 222. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja.

Komunikat o konieczności przestrzegania zasad stosowania środków ochrony roślin w sposób bezpieczny dla pszczół

Pszczoły i inne owady zapylające są niezbędne w efektywnej produkcji wielu roślin uprawnych. Stosując nieprawidłowo chemiczne środki ochrony roślin powodujemy masowe niszczenie tych owadów jak również ogólne skażenie otaczającego nas środowiska.

Wyłączenie naziemnej telewizji analogowej

Bądź gotowy na sygnał cyfrowy

Wraz z uruchamianiem na terenie Polski telewizji cyfrowej wyłączane są nadajniki analogowe. Telewizja analogowa na naszym terenie zostanie wyłączona do 17 czerwca.

Konkurs dla MŚP o udzielenie wsparcia na wdrożenie CSR

Informujemy, że w dniu 28 marca 2013 roku Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości jako Instytucja Realizująca dla projektu „Zwiększenie konkurencyjności regionów poprzez społeczną odpowiedzialność biznesu (CSR)" w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy ogłosiła konkurs dla MŚP o udzielenie wsparcia na wdrożenie CSR.

Urząd Miejski

ul. Karola Wojtyły 29
08-500 Ryki
tel. +48 818 657 110

Godziny przyjęć Burmistrza

poniedziałek 14:00-17:00
czwartek 8:00-11:00

Dyżury Przewodniczącego Rady

wtorek 10:00-12:00

Dyżury Radnych