Samorząd

Bitwa Regionów - ruszył nabór!

Szanowni Państwo, Z-cy Dyrektora Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa OT w Lublinie uprzejmie informuję, że rozpoczął się nabór do konkursu kulinarnego „Bitwa Regionów” skierowanego do Kół Gospodyń Wiejskich z terenu województwa lubelskiego.

Bezpieczni bez azbestu

Gmina Ryki podpisała deklarację uczestnictwa w projekcie pt. „System gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie Województwa Lubelskiego” realizowanego przez Samorząd Województwa Lubelskiego.

Życzenia z okazji Dnia Sołtysa

Z okazji Dnia Sołtysa, wszystkim Paniom i Panom pełniącym na terenie Gminy Ryki tę ważną społecznie funkcję, jak również Członkom Rad Sołeckich, pragniemy życzyć dużo zdrowia i wytrwałości w pracy na rzecz mieszkańców oraz środowiska lokalnego. Dziękujemy za owocną współpracę z samorządem i liczymy na to, że zaufanie jakim obdarzyli Was mieszkańcy będzie procentowało wspólnymi sukcesami na rzecz Waszych sołectw.

Z najlepszymi życzeniami,
Jarosław Żaczek - Burmistrz Ryk
Ryszard Bieńczyk - Przewodniczący Rady Miejskiej

Otwarty konkurs ofert w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2019 roku

Działając na podstawie art.13 ust. 1 w związku z art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. 450, 650, 723, 1365 i z 2019 r. poz. 37). Burmistrz Ryk ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań o charakterze pożytku publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2019 roku.

Na realizację zadań konkursowych w budżecie Gminy Ryki na rok 2019 zaplanowano środki w wysokości: 290 000,00 zł. Termin składania ofert ustala się na dzień 25 marca 2019 r.  Zapraszamy do zapoznania się z treścią ogłoszenia.

Szanowni Państwo!

Zaplanowane na 4 marca 2019r. wdrożenie dowodów z warstwą elektroniczną to zmiana wymagająca technicznych prac serwisowych - w tym przerwa w działaniu Rejestru Dowodów Osobistych.

Urząd Miejski

ul. Karola Wojtyły 29
08-500 Ryki
tel. +48 818 657 110

Godziny przyjęć Burmistrza

poniedziałek 14:00-17:00
czwartek 8:00-11:00

Dyżury Przewodniczącego Rady

wtorek 10:00-12:00

Dyżury Radnych