Samorząd

OZE- szansą na innowacyjne rolnictwo

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa zaprasza wszystkich rolników, mieszkańców wsi oraz przedsiębiorców z branży rolno-spożywczej na bezpłatne szkolenia poświęcone zagadnieniom związanym z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii.

VI zwyczajna sesja Rady Miejskiej

Przewodniczący Rady Miejskiej w Rykach informuje, że na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym zwołuje VI zwyczajną Sesję Rady Miejskiej w dniu 27 lutego (środa), o godz. 9:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego.

"Sposób na sukces" na obszarach wiejskich

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie ogłasza XIX edycję ogólnopolskiego konkursu „Sposób na Sukces” na najlepsze działania kreujące przedsiębiorczość na obszarach wiejskich.

V zwyczajna sesja Rady Miejskiej

Przewodniczący Rady Miejskiej w Rykach informuje, że na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym zwołuje V zwyczajną Sesję Rady Miejskiej w dniu 28 stycznia (poniedziałek), o godz. 9:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego.

Tropem Wilczym - Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych w Zalesiu

Serdecznie zapraszamy na Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych - Tropem Wilczym, który odbędzie się w Zalesiu k. Ryk. Celem imprezy jest oddanie hołdu żołnierzom polskiego podziemia antykomunistycznego i antysowieckiego działającego w latach 1944-1963 w obrębie przedwojennych granic RP. Organizatorami są Światowy Związek Żołnierzy AK - Koło w Rykach im. Mariana Bernaciaka "Orlika", Gmina Ryki oraz grupa biegowa biegusiem.pl

Opłata za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej

Uprzejmie informujemy, że w dniu 20 września 2018 r. weszła w życie ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1722), która wprowadziła obowiązek składania oświadczeń wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta przez podmioty obowiązane do ponoszenia opłat za usługi wodne za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej.

Kompleksowa rewitalizacja centrum miasta Ryki

W dniu 09.01.2019 r. została zawarta umowa na dofinansowanie projektu, który obejmuje przebudowę budynku przy ul. Poniatowskiego 12, w którym pierwotnie znajdowała się Komenda Powiatowej Policji w Rykach.

Urząd Miejski

ul. Karola Wojtyły 29
08-500 Ryki
tel. +48 818 657 110

Godziny przyjęć Burmistrza

poniedziałek 14:00-17:00
czwartek 8:00-11:00

Dyżury Przewodniczącego Rady

wtorek 10:00-12:00

Dyżury Radnych