Samorząd

Rozstrzygnięto konkurs na wypoczynek w okresie ferii letnich 2018 dla 100 dzieci i młodzieży z rodzin ubogich

Informujemy, że rozstrzygnięto konkurs na realizację zadania publicznego: "Wypoczynek w okresie ferii letnich 2018 dla 100 dzieci i młodzieży z rodzin ubogich, szczególnie z rodzin dotkniętych i zagrożonych alkoholizmem, turnus: od 10 – 14 dni".

Gmina Ryki otrzymała dofinansowanie w ramach Projektu OSA – Otwartych Stref Aktywności na powstanie 3 obiektów sportowo-rekreacyjnych

Minister Sportu i Turystyki ogłosił na początku stycznia tego roku Program rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym - Otwarte Strefy Aktywności.

Projekt „Start do biznesu gwarancją sukcesu!” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WL na lata 2014-2020

Business School H. Polak, M. Polak sp. jawna zaprasza do udziału w projekcie „Start do biznesu gwarancją sukcesu!”, który jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

Informacja o ankietowych badaniach rolnych GUS w 2018 roku

Zgodnie z Programem Badań Statystycznych Statystyki Publicznej na rok 2018 Główny Urząd Statystyczny realizuje badania rolnicze w wylosowanych gospodarstwach rolnych na terenie całego kraju.

27 maja – Dzień Samorządu Terytorialnego

Z okazji Dnia Samorządu Terytorialnego wszystkim Samorządowcom serdecznie dziękujemy za wkład w rozwój społeczeństwa obywatelskiego, upowszechnianie idei samorządności oraz pracę na rzecz społeczności lokalnej.

Rozpoczynamy przyjmowanie zgłoszeń na usuwanie azbestu

Szanowni Państwo, informujemy o rozpoczęciu naboru zgłoszeń lokalizacji na usuwanie wyrobów zawierających azbest od osób fizycznych w ramach realizacji projektu pn. „System gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie województwa lubelskiego", współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 - 2020.

Urząd Miejski

ul. Karola Wojtyły 29
08-500 Ryki
tel. +48 818 657 110

Godziny przyjęć Burmistrza

poniedziałek 14:00-17:00
czwartek 8:00-11:00

Dyżury Przewodniczącego Rady

wtorek 10:00-12:00

Dyżury Radnych