Samorząd

Mobilni na rynku pracy

Zapraszamy osoby w wieku 18 – 35 lat, zamieszkałe na terenie województwa lubelskiego, które nie pracują, nie kształcą się formalnie w trybie stacjonarnym oraz niestacjonarnym i nie szkolą się.

Rekrutacja do Żłobka Miejskiego w Rykach

Wesołych Świąt

Niechaj wyjątkowy czas Bożego Narodzenia obfituje w ciepło
rodzinnych spotkań, rozbrzmiewa kolędą oraz radością
płynącą z Betlejem.
A od pierwszego dnia Nowego Roku 2019 wszystko to,
co dobre, zaczyna się od nowa i będzie jeszcze lepsze.

Oby ten świąteczno – noworoczny czas był szczególnym
darem doświadczania miłości bliskich,
spełniania się oczekiwanego,
celebrowania chwil pachnących choinką,
czego Mieszkańcom życzą:

Przewodniczący Rady Miejskiej           Burmistrz Ryk         
Ryszard Bieńczyk Jarosław Żaczek

 

Wigilia Miejska

Burmistrz Ryk Jarosław Żaczek serdecznie zaprasza wszystkich mieszkańców gminy Ryki, a także jej sympatyków do wspólnego świętowania nadchodzących  Świąt Bożego Narodzenia podczas Wigilii Miejskiej w dniu 16 grudnia 2018 r. przy zespole pałacowo-parkowym w Rykach.

Ogłoszenie o wynikach konsultacji

Przedmiotem konsultacji społecznych był projekt "Programu współpracy Gminy Ryki z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2019 – 2023". Konsultacje przeprowadzone zostały w terminie od 22 listopada 2018 r. do 7 grudnia 2018 r. w opraciu o Uchwałę Nr LXXII/388/2010 Rady Miejskiej w Rykach z dnia 29 października 2010r. - w sprawie konsultacji projektów prawa miejscowego (Dz. U. Woj. Lub. z 2010r. Nr 146, poz. 2464).

III zwyczajna sesja Rady Miejskiej

Przewodniczący Rady Miejskiej w Rykach informuje, że na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym zwołuje III zwyczajną Sesję Rady Miejskiej w dniu 14 grudnia (piątek), o godz. 9:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego.

Urząd Miejski

ul. Karola Wojtyły 29
08-500 Ryki
tel. +48 818 657 110

Godziny przyjęć Burmistrza

poniedziałek 14:00-17:00
czwartek 8:00-11:00

Dyżury Przewodniczącego Rady

wtorek 10:00-12:00

Dyżury Radnych