Samorząd

Informacja Burmistrza Ryk

Burmistrz Ryk informuje, że w dniach 27.03.2018r. oraz 04.06.2018r. odbyło się spotkanie negocjacyjne dotyczące ustalenia standardów oraz stawek opłat za korzystanie przez operatorów i przewoźników z dworca autobusowego usytuowanego w Rykach przy ul. Warszawskiej 7/9, podczas którego ustalono m.in.stawki opłat za jednorazowy wjazd przez operatora lub przewoźnika na dworzec autobusowy w zależności od wielkości taboru.

Protokół ze spotkania

Biznes Lubelskie 2018

Szanowni Państwo,
Marszałek Województwa Lubelskiego, Sławomir Sosnowski serdecznie zaprasza na kolejne spotkanie z cyklu "Biznes Lubelskie 2018". Już 21 czerwca 2018 r. spotykamy się w Hotelu & Restauracji Olivia w Rykach.

Rozstrzygnięto konkurs na wypoczynek w okresie ferii letnich 2018 dla 100 dzieci i młodzieży z rodzin ubogich

Informujemy, że rozstrzygnięto konkurs na realizację zadania publicznego: "Wypoczynek w okresie ferii letnich 2018 dla 100 dzieci i młodzieży z rodzin ubogich, szczególnie z rodzin dotkniętych i zagrożonych alkoholizmem, turnus: od 10 – 14 dni".

Gmina Ryki otrzymała dofinansowanie w ramach Projektu OSA – Otwartych Stref Aktywności na powstanie 3 obiektów sportowo-rekreacyjnych

Minister Sportu i Turystyki ogłosił na początku stycznia tego roku Program rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym - Otwarte Strefy Aktywności.

Projekt „Start do biznesu gwarancją sukcesu!” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WL na lata 2014-2020

Business School H. Polak, M. Polak sp. jawna zaprasza do udziału w projekcie „Start do biznesu gwarancją sukcesu!”, który jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

Informacja o ankietowych badaniach rolnych GUS w 2018 roku

Zgodnie z Programem Badań Statystycznych Statystyki Publicznej na rok 2018 Główny Urząd Statystyczny realizuje badania rolnicze w wylosowanych gospodarstwach rolnych na terenie całego kraju.

Urząd Miejski

ul. Karola Wojtyły 29
08-500 Ryki
tel. +48 818 657 110

Godziny przyjęć Burmistrza

poniedziałek 14:00-17:00
czwartek 8:00-11:00

Dyżury Przewodniczącego Rady

wtorek 10:00-12:00

Dyżury Radnych