Nabór wniosków na usuwanie azbestu

Written by Grzegorz Smagłowski / Written by admin
Monday, 21 October 2013 12:16
A- A A+

Informujemy, że od 4 do 29 listopada br. Urząd Miejski w Rykach przeprowadza nabór wniosków na demontaż, odbiór i unieszkodliwianie pokryć dachowych zawierających azbest od osób fizycznych z terenu Gminy Ryki na inwestycje planowane w 2014 roku oraz na odbiór zalegającego pokrycia azbestowego.

Nabór związany z realizacją Projektu pt. "Pilotażowy system gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie województwa lubelskiego wzmocniony sprawnym monitoringiem ilości oraz kontroli ich usuwania i unieszkodliwiania". Regulamin Projektu, wniosek oraz niezbędne załączniki do pobrania ze strony www.azbest.lubelskie.pl.

Bliższych informacji można uzyskać pod nr. tel. 818 657 142 lub w Wydziale Gospodarki Komunalnej, Nieruchomości i Zagospodarowania Przestrzennego – Referat Gospodarki Odpadami Urzędu, pokój nr 217.

Urząd Miejski

ul. Karola Wojtyły 29
08-500 Ryki
tel. +48 818 657 110

Godziny przyjęć Burmistrza

poniedziałek 14:00-17:00
czwartek 8:00-11:00

Dyżury Przewodniczącego Rady

wtorek 10:00-12:00

Dyżury Radnych