Czasowe wstrzymanie odbioru odpadów PSZOK

Written by Sylwia Sieraj / Written by admin
Wednesday, 26 June 2019 12:01
A- A A+

Gmina Ryki informuje, iż z dniem 30.06.2019 r. zostaje czasowo wstrzymany odbiór odpadów z grupy 17 (odpady budowlane, zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu) w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Rykach ul. Janiszewska 70.

Wstrzymany odbiór odpadów spowodowany jest ograniczeniem przyjmowania ww. odpadów w Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Puławach (ZUOK) od 30.06.2019 r.
O ponownej możliwości przyjęcia odpadów zostaną Państwo powiadomieni.
Wszelkich informacji udziela Referat gospodarki Odpadami tel: 81 8657 wew. 140; 142; 154;

Urząd Miejski

ul. Karola Wojtyły 29
08-500 Ryki
tel. +48 818 657 110

Godziny przyjęć Burmistrza

poniedziałek 14:00-17:00
czwartek 8:00-11:00

Dyżury Przewodniczącego Rady

wtorek 10:00-12:00

Dyżury Radnych