Alert Ekologiczno-Zdrowotny - podsumowanie VII edycji

Barbara Pawlak / admin
czwartek, 12, październik 2017 12:10
A- A A+

6 października 2017 r. w pięknej scenerii Centrum Ogrodniczego Daglezja w Rykach odbyło się ogłoszenie wyników i podsumowanie powiatowego etapu Alertu Ekologiczno-Zdrowotnego. W alercie wzięły udział chętne szkoły gminne i powiatowe.

Wyniki konkursu przedstawiają się następująco:

Kategoria - szkoły podstawowe (do 100 uczniów):

 1. Zespół Placówek oświatowych w Swatach
 2. Zespół Placówek Oświatowych w Rososzy
 3. Publiczna Szkoła Podstawowa w Starej Dąbi
 4. Zespół Placówek Oświatowych w Owni

Kategoria – szkoły podstawowe (powyżej 100 uczniów):

 1. Zespół Placówek Oświatowych w Moszczance

Kategoria – gimnazja:

 1. Gimnazjum w ZPO w Leopoldowie
 2. Gimnazjum w ZS w Kłoczewie
 3. Gimnazjum w ZSO nr 2 w Rykach
 4. Gimnazjum w ZPO w Bobrownikach
 5. Gimnazjum w ZS Nr 3 w Dęblinie

Kategoria – szkoły ponadgimnazjalne:

 1. ZSZ Nr 1 w Rykach
 2. I LO w Rykach
 3. ZSZ Nr 1 w Dęblinie
 4. ZSZ Nr 2 w Rykach
 5. ZS w Sobieszynie

Kategoria – ośrodki specjalne:

 1. Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Dęblinie

Nagrody w konkursie ufundowali:
Burmistrz Ryk, Wójt Gminy Kłoczew, Burmistrz Miasta Dęblin i Zarząd Powiatu
w Rykach.
Wszystkim uczestnikom Alertu gratulujemy zaangażowania w działalność na rzecz ochrony środowiska naturalnego, upiększania otoczenia swoich szkół oraz podnoszenia świadomości na temat dbałości o własne zdrowie.