Przypominamy postać Jerzego Rosenblatta- posła pierwszego Sejmu Niepodległej

Monika Mierzwińska / admin
wtorek, 03, kwiecień 2018 07:57
A- A A+

Trwa rekrutacja do XXIV sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży, która tradycyjnie odbędzie się 1 czerwca w gmachu Sejmu RP. Temat tegorocznych obrad to: Posłowie pierwszego Sejmu Niepodległej. Tytuł tegorocznej sesji SDiM nawiązuje do okresu w historii, kiedy nasz kraj po 123 latach niewoli pojawił się ponownie na mapie Europy. Zadanie to wpisuje się w obchody 100 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.

Uczennice klasy 2a gimnazjum Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Pawła II w Rykach podjęły wyzwanie polegające na zaplanowaniu kampanii wyborczej posła bądź posłanki do Sejmu Ustawodawczego lub Sejmu I kadencji z uwzględnieniem środków przekazu dostępnych w latach 1919-1922. Ich kandydatem został Jerzy Rosenblatt- lekarz laryngolog, urodzony w Lublinie i zasiadający w Sejmie przez trzy kolejne kadencje. Gimnazjalistki swoją kampanię poprzedziły badaniem w formie sondy ulicznej oraz wywiadu. Badaniem objęto 50 osób z różnych grup wiekowych (emeryci, dorośli, młodzież). Dzięki temu sprawdziły, co mieszkańcy Ryk i okolic wiedzą o pierwszym Sejmie niepodległej Polski (w którym roku zapoczątkował swoje obrady, ilu posłów zasiadało w ławach poselskich, jakie reprezentowali partie i jaki był wkład Jerzego Rosenblatta w budowę odrodzonego państwa). Badanie wykazało, że należy upowszechnić informacje o Sejmie Ustawodawczym z 1919 roku. W tym celu przygotowano ulotki i plakaty wyborcze oraz formę kampanii bezpośredniej. Dziki takim działaniom społeczność naszego miasta może poznać jednego z posłów 1919 roku i poszerzyć swoją wiedzę historyczną. Dziękujemy również wszystkim partnerom akcji (Urząd Miejski w Rykach, Centrum Kultury w Rykach, dyrekcji PSP nr w Rykach, słuchaczom UTW, członkom kół gospodyń wiejskich) oraz uczestnikom badania za okazaną pomoc i zaangażowanie w podjęte działania.