Kanalizacja sanitarna w rejonie ulic; Sadowa, Młynarska, Łukowska, Łąkowa, Jankowszczyzna, Jeziorna, Piaskowa, Brzezinka, Janiszewska w Rykach – etap I.

admin
wtorek, 10, wrzesień 2013 09:03
A- A A+

Realizacja: 2010 - 2011
Wartość zadania: 2 151 675,57 zł
Kwota pożyczki: 1 000 000,00 zł.;  umożenie: 250 000,00 zł. w 2014 r.
Wykonawca: Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych „ENERGOPOL-LUBLIN” S.A.
ul. Zawieprzycka 8H; 20-228 Lublin                                                                                           
Zakres rzeczowy:
obejmuje wykonanie następujących elementów robót
- kanały rurowe grawitacyjne i ciśnieniowe z rur PP o dł. 4105m.w tym: o śr. zew. 250 mm-570m, o śr. 200 mm – 1645m, o śr. zew. 160 mm-1830 m i rury (PE,PEHD) o śr. zew. 40 mm-60 m.
- studnie rewizyjne o śr. 1000 mm- 125 szt,
- studzienki kanalizacyjne  „VAWIN” o śr. 315-425 mm- 36 szt.
- przepompownia ścieków sieciowych w gotowych studzienkach-analogia-z pompą  DP75 - 1 kpl I etap zadania zakończony.