Kontakt

Paweł Łysoń
środa, 14 grudnia 2005 14:22
A- A A+

Urząd Miejski:

 • Sekretariat: 81 865 71 10
 • Burmistrz, Zastępca Burmistrza: 81 865 71 10
 • Sekretariat – faks: 81 865 71 11
 • Sekretarz Gminy: 81 865 71 13
 • Skarbnik Gminy: 81 865 71 14
 • Pokój Przewodniczącego Rady: 81 865 71 15
 • Zespół Radców Prawnych 81 865 71 16

Wydział Organizacji i Spraw Społecznych:

 • Kierownik Wydziału: 81 865 71 20
 • Ewidencja ludności: 81 865 71 21
 • Ochrona informacji niejawnych, wojskowość, pożarnictwo 81 865 71 22
 • Obrona cywilna i zarządzanie kryzysowe 81 865 71 23
 • Dowody osobiste 81 865 71 24
 • Kadry 81 865 71 25
 • Działalność gospodarcza 81 865 71 41

Wydział Budżetu, Podatków i Opłat:

 • Skarbnik Gminy 81 865 71 14
 • Płace i wynagrodzenia 81 865 71 161
 • Księgowość budżetowa 81 865 71 162
 • Kasa 81 865 71 65

Referat ds. Podatków i Opłat

 • Kierownik Referatu 81 865 71 60
 • Wymiar podatków 81 865 71 63, 64
 • Pobór i egzekucja podatków i opłat 81 865 71 66, 67

Wydział Inwestycji i Remontów:

 • Kierownik Wydziału 81 865 71 30
 • Inwestycje i remonty 81 865 71 31, 32
 • Gospodarka komunalna 81 865 71 34, 33

Urząd Stanu Cywilnego:

 • Kierownik USC 81 865 71 85
 • Zastępca Kierownika USC 81 865 71 85
 

Biuro Rady Miejskiej:

 • 81 865 71 25

Stanowisko ds. Informatyki:

 • 81 865 71 29

Stanowisko ds. Promocji, Rozwoju i Promocji Zdrowia:

 • 81 865 71 35

Zespół Radców Prawnych:

 • 81 865 71 16

Wydział Gospodarki Komunalnej, Nieruchomości i Zagospodarowania Przestrzennego:

 • Kierownik Wydziału 81 865 71 50
 • Gospodarka przestrzenna 81 865 71 51
 • Gminny zasób nieruchomości 81 865 71 52
 • Gminny zasób mieszkaniowy 81 865 71 53
 • Mienie komunalne i ochrona środowiska 81 865 71 40, 54, 42, 43

Urząd Miejski

ul. Karola Wojtyły 29
08-500 Ryki
tel. +48 818 657 110