Samorząd

Szacowanie szkód w produkcji rolnej

Burmistrz Ryk zawiadamia że straty w gospodarstwach rolnych spowodowane przez suszę, powinny być zgłaszane przez właścicieli gospodarstw rolnych lub działów specjalnych produkcji rolnej niezwłocznie po wystąpienia tego zjawiska lub stwierdzeniu jego skutków. Straty należy zgłosić do urzędu gminy/miasta właściwego ze względu na miejsce ich wystąpienia.

Rodzicu, zarejestruj swoje dziecko online

Profil zaufany i kilka minut - to wszystko czego potrzeba, by zarejestrować narodziny dziecka online. Nowa usługa ruszyła 1 czerwca 2018 r. Rodzicu, już nie musisz spieszyć się do urzędu. Wszystko czego potrzebujesz to Profil Zaufany i kilka minut.

LVI zwyczajna sesja Rady Miejskiej

Przewodniczący Rady Miejskiej w Rykach informuje, że na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym zwołuje LVI zwyczajną Sesję Rady Miejskiej w dniu 29 czerwca (piątek), o godz. 9:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego.

Informacja Burmistrza Ryk

Burmistrz Ryk informuje, że w dniach 27.03.2018r. oraz 04.06.2018r. odbyło się spotkanie negocjacyjne dotyczące ustalenia standardów oraz stawek opłat za korzystanie przez operatorów i przewoźników z dworca autobusowego usytuowanego w Rykach przy ul. Warszawskiej 7/9, podczas którego ustalono m.in.stawki opłat za jednorazowy wjazd przez operatora lub przewoźnika na dworzec autobusowy w zależności od wielkości taboru.

Protokół ze spotkania

Biznes Lubelskie 2018

Szanowni Państwo,
Marszałek Województwa Lubelskiego, Sławomir Sosnowski serdecznie zaprasza na kolejne spotkanie z cyklu "Biznes Lubelskie 2018". Już 21 czerwca 2018 r. spotykamy się w Hotelu & Restauracji Olivia w Rykach.

Rozstrzygnięto konkurs na wypoczynek w okresie ferii letnich 2018 dla 100 dzieci i młodzieży z rodzin ubogich

Informujemy, że rozstrzygnięto konkurs na realizację zadania publicznego: "Wypoczynek w okresie ferii letnich 2018 dla 100 dzieci i młodzieży z rodzin ubogich, szczególnie z rodzin dotkniętych i zagrożonych alkoholizmem, turnus: od 10 – 14 dni".

Gmina Ryki otrzymała dofinansowanie w ramach Projektu OSA – Otwartych Stref Aktywności na powstanie 3 obiektów sportowo-rekreacyjnych

Minister Sportu i Turystyki ogłosił na początku stycznia tego roku Program rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym - Otwarte Strefy Aktywności.

Urząd Miejski

ul. Karola Wojtyły 29
08-500 Ryki
tel. +48 818 657 110

Godziny przyjęć Burmistrza

poniedziałek 14:00-17:00
czwartek 8:00-11:00

Dyżury Przewodniczącego Rady

wtorek 10:00-12:00

Dyżury Radnych