Samorząd

XXXIX zwyczajna sesja Rady Miejskiej w Rykach

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Rykach informuje, że na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym zwołuje XXXIX zwyczajną sesję Rady Miejskiej w dniu 30 maja (wtorek), o godz. 9:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego.

27 maja - Dzień Samorządu Terytorialnego

Z okazji obchodzonego 27 maja Dnia Samorządu Terytorialnego pragniemy złożyć serdeczne życzenia wszystkim Pracownikom Samorządowym.

Ogłoszenie

W związku z wystąpieniem w kwietniu i maju 2017 r. na terenie Gminy Ryki niekorzystnego zjawiska atmosferycznego w postaci przymrozków wiosennych Burmistrz Ryk przyjmuje oświadczenia poszkodowanych rolników.

Bezpłatne szkolenia językowe

Urząd Miejski w Rykach wspólnie ze szkołą językową Perfect Lingua zaprasza na bezpłatne szkolenia językowe. Szkolenia przeznaczone są dla osób w wieku od 25 do 74 lat, z wykształceniem średnim lub niższym.

Sprawdź kondycję swoich kości!

Burmistrz Ryk Jarosław Żaczek oraz Mobilne Centrum Diagnostyki Osteoporozy z siedzibą w Łomiankach zapraszają mieszkańców Ryk powyżej 30-ego roku życia na bezpłatne badanie w kierunku osteoporozy.

Zaproszenie

Burmistrz Ryk wraz z Przewodnicząca Rady Miejskiej w Rykach serdecznie zapraszają na uroczystość obchodów 226. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja, która odbędzie się w dniu 3 maja 2017 roku (środa).

Otwarty konkurs ofert na wypoczynek letni 2017

Działając na podstawie art.11 ust.1 i 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 1817 z późn. zm.) Burmistrz Ryk ogłasza otwarty konkurs ofert na przyznanie dotacji podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego w roku 2017 na realizację następującego zadania: „ Wypoczynek w okresie ferii letnich 2017 dla 100 dzieci i młodzieży z rodzin ubogich, szczególnie z rodzin dotkniętych i zagrożonych alkoholizmem, turnus: od 10 - 14 dni”.

Urząd Miejski

ul. Karola Wojtyły 29
08-500 Ryki
tel. +48 818 657 110

Godziny przyjęć Burmistrza

poniedziałek 14:00-17:00
czwartek 8:00-11:00

Dyżury Przewodniczącej Rady

poniedziałek 14:00-15:00

Dyżury Radnych