Samorząd

Zarządzenie Burmistrza Ryk w sprawie ogłoszenia żałoby na terenie Gminy Ryki

ZARZĄDZENIE NR 160/2019
BURMISTRZA RYK
z dnia 11 października 2019 r.
w sprawie ogłoszenia żałoby na terenie Gminy Ryki

Na podstawie art.31 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019r.poz.506 i 1309) zarządzam, co następuje:
§ 1. W związku ze śmiercią ks. seniora prałata Stanisława Burzca byłego Proboszcza Rzymskokatolickiej Parafii Najświętszego Zbawiciela w Rykach ogłaszam w dniu 14 października 2019r. żałobę na terenie Gminy Ryki.
§ 2. Na znak żałoby na budynku Urzędu Miejskiego w Rykach oraz budynkach gminnych jednostek organizacyjnych zostaną wywieszone flagi państwowe Rzeczypospolitej Polskiej z kirem.
§ 3. Apeluję do mieszkańców o wywieszenie w dniu żałoby flag państwowych Rzeczypospolitej Polskiej  z kirem oraz o nieorganizowanie w dniu żałoby imprez publicznych o charakterze kulturalnym, rozrywkowym,  rekreacyjnym, sportowym.
§ 4. Wykonanie zarządzenia powierzam kierownikowi Wydziału Organizacji i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Rykach i kierownikom gminnych jednostek organizacyjnych.
§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Burmistrz Ryk
Jarosław Żaczek

VIII Jesienny Kiermasz Materiału Szkółkarskiego Owocowego i Ozdobnego

Wmurowanie aktu erekcyjnego pod budowę Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Rykach

4 października 2019 r. odbędzie się uroczystość wmurowania aktu erekcyjnego pod budowę nowego obiektu Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Rykach przy ul. Lubelskiej.

Spotkanie konsultacyjno-informacyjne LGD "Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej"

Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej” z/s w Rykach zaprasza na spotkanie konsultacyjno-informacyjne z mieszkańcami Powiatu Ryckiego (obszaru objętego działalnością LGD). Celem spotkania będzie omówienie zgłoszonych uwag i ustalenie ostatecznego zakresu zmian lokalnych kryteriów wyboru.

XVIII zwyczajna sesja Rady Miejskiej

Przewodniczący Rady Miejskiej w Rykach informuje, że na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym zwołuje XVIII zwyczajną Sesję Rady Miejskiej w dniu 27 września (piętek), o godz. 9:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego.

Konsultacje społeczne LGD "Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej"

LGD "Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej" informuje o możliwości zgłaszania uwag i wniosków do proponowanych zmian lokalnych kryteriów wyboru.

Urząd Miejski

ul. Karola Wojtyły 29
08-500 Ryki
tel. +48 818 657 110

Godziny przyjęć Burmistrza

poniedziałek 14:00-17:00
czwartek 8:00-11:00

Dyżury Przewodniczącego Rady

wtorek 10:00-12:00

Dyżury Radnych