Samorząd

Otwarty konkurs ofert na wypoczynek letni 2018

Działając na podstawie art.11 ust.1 i 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 450, 650, 723) Burmistrz Ryk ogłasza otwarty konkurs ofert na przyznanie dotacji podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego w roku 2018 na realizację następującego zadania: „Wypoczynek w okresie ferii letnich 2018 dla 100 dzieci i młodzieży z rodzin ubogich, szczególnie z rodzin dotkniętych i zagrożonych alkoholizmem, turnus: od 10 - 14 dni”.

227. Rocznica Uchwalenia Konstytucji 3 Maja

Burmistrz Ryk wraz z Komitetem Organizacyjnym zapraszają na Uroczystości związane z obchodami 227. Rocznicy Uchwalenia Konstytucji 3 Maja które odbędą się 3 maja 2018 r. w Rykach.

LIV zwyczajna sesja Rady Miejskiej

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Rykach informuje, że na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym zwołuje LIV zwyczajną Sesję Rady Miejskiej w dniu 27 kwietnia (piątek), o godz. 9:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego.

Oferta edukacyjno - szkoleniowa Ochotniczych Hufców Pracy w Rykach

Ochotnicze Hufce Pracy dają młodym ludziom możliwość zdobycia wykształcenia oraz nauki zawodu. Opieką OHP objęta jest młodzież, która ukończyła 15 lat, a nie ukończyła 18. Przygotowanie zawodowe uczestników odbywa się bezpośrednio u pracodawców na podstawie zawartych umów o pracę.

Zaproszenie Wojewody Lubelskiego skierowane do organizacji pozarządowych

Serdecznie zapraszamy na Kongres Organizacji Pozarządowych przy Wojewodzie Lubelskim.

Życzenia świąteczne

Składamy na Państwa ręce najlepsze życzenia zdrowych, pogodnych Świąt Wielkanocnych wypełnionych nadzieją i wiarą.

LII Zwyczajna sesja Rady Miejskiej

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Rykach informuje, że na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym zwołuje LII zwyczajną Sesję Rady Miejskiej w dniu 28 marca (środa), o godz. 9:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego.

Urząd Miejski

ul. Karola Wojtyły 29
08-500 Ryki
tel. +48 818 657 110

Godziny przyjęć Burmistrza

poniedziałek 14:00-17:00
czwartek 8:00-11:00

Dyżury Przewodniczącego Rady

wtorek 10:00-12:00

Dyżury Radnych