Samorząd

Inkubator wsparcia przedsiębiorczości

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej” realizuje projekt pt. Inkubator wsparcia przedsiębiorczości w ramach którego powstanie platforma internetowa dla biznesu. Projekt polega na bezpłatnym wsparciu Państwa działalności poprzez promocję firmy posiadającej siedzibę na terenie powiatu ryckiego oraz oferowanych towarów i usług a także promocji produktu lokalnego.

Informacja Burmistrza Ryk

W związku z planowaną w 2019 roku kontrolą podatkową w zakresie podatku od nieruchomości (dział VI ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 800 ze zm.), obejmującej podstawę opodatkowania (powierzchnię gruntów oraz powierzchnię użytkową budynków lub ich części) Burmistrz Ryk zwraca się z prośbą do podatników o zweryfikowanie i zaktualizowanie danych dotyczących gruntów, budynków lub ich części oraz budowli związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą i złożenie informacji na podatek od nieruchomości zgodnej ze stanem faktycznym. Kontrole rozpoczną sie w miesiącu maju.

Rozpoczynamy przyjmowanie zgłoszeń na usuwanie azbestu

Szanowni Państwo, informujemy o rozpoczęciu III naboru Zgłoszeń lokalizacji na usuwanie wyrobów zawierających azbest od osób fizycznych w ramach realizacji projektu pn. „System gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie województwa lubelskiego", współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 - 2020. Nabór Zgłoszeń lokalizacji będzie trwał od dnia 06.05.2019 r. do dnia 24.05.2019 r.

Zapraszamy na Dzień Dziedzictwa Lokalnego

228 rocznica uchwalenia Konstytucji 3 maja

Program Gminnych Obchodów 228 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja

Zmiana harmonogramu odbioru odpadów

Urząd Miejski w Rykach informuje, iż od dnia 1maja 2019r. nastąpi zmiana harmonogramu odbioru odpadów komunalnych przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rykach Sp. z o.o. z nieruchomości zamieszkałych jedno i wielorodzinnych na terenie Gminy Ryki.

Urząd Miejski

ul. Karola Wojtyły 29
08-500 Ryki
tel. +48 818 657 110

Godziny przyjęć Burmistrza

poniedziałek 14:00-17:00
czwartek 8:00-11:00

Dyżury Przewodniczącego Rady

wtorek 10:00-12:00

Dyżury Radnych