Samorząd

Nabór projektów FIO

Dyrektor Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego zaprasza do udziału w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych dofinansowanych w 2018 r. ze środków krajowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020 (P FIO). Termin składania ofert: od 1 marca 2018 r. do 29 marca 2018 r. do godziny 16:15.

Komunikat w sprawie szczepienia lisów wolno żyjących

Lubelski Wojewódzki Lekarz Weterynarii informuje, że na terenie województwa lubelskiego w dniach 20 – 30 marca 2018r. zostanie przeprowadzone ochronne szczepienie lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie.

Otwarty konkurs ofert na realizację w 2018 roku zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu

Informujemy o ogłoszeniu otwartego konkursu ofert na realizację w 2018 roku zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu. Dokumentacja dotycząca konkursu znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej.

Gmina Ryki otrzymała promesę w programie Maluch Plus

W dniu 23 lutego 2018 roku Burmistrz Ryk Jarosław Żaczek odebrał z rąk podsekretarza stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Krzysztofa Michałkiewicza promesę potwierdzającą przyznanie Gminie Ryki dofinansowania w ramach rządowego programu Maluch Plus.

L Zwyczajna sesja Rady Miejskiej

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Rykach informuje, że na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym zwołuje L zwyczajną Sesję Rady Miejskiej w dniu 28 lutego (środa), o godz. 9:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego.

Urząd Miejski

ul. Karola Wojtyły 29
08-500 Ryki
tel. +48 818 657 110

Godziny przyjęć Burmistrza

poniedziałek 14:00-17:00
czwartek 8:00-11:00

Dyżury Przewodniczącego Rady

wtorek 10:00-12:00

Dyżury Radnych