Samorząd

Dofinansowanie dla przedsiębiorców

Fundacja „Puławskie Centrum Przedsiębiorczości” informuje, iż ruszyła rekrutacja do projektu „Podmiotowy System Finansowania – podregion puławski” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

Ogłoszenie Burmistrza Ryk

Burmistrz Ryk ogłasza, że do Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadania publicznego "Wypoczynek w okresie ferii letnich 2017 dla 100 dzieci i młodzieży z rodzin ubogich, szczególnie z rodzin dotkniętych i zagrożonych alkoholizmem" - przystąpiło trzech oferentów:

XXXIX zwyczajna sesja Rady Miejskiej w Rykach

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Rykach informuje, że na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym zwołuje XXXIX zwyczajną sesję Rady Miejskiej w dniu 30 maja (wtorek), o godz. 9:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego.

27 maja - Dzień Samorządu Terytorialnego

Z okazji obchodzonego 27 maja Dnia Samorządu Terytorialnego pragniemy złożyć serdeczne życzenia wszystkim Pracownikom Samorządowym.

Ogłoszenie

W związku z wystąpieniem w kwietniu i maju 2017 r. na terenie Gminy Ryki niekorzystnego zjawiska atmosferycznego w postaci przymrozków wiosennych Burmistrz Ryk przyjmuje oświadczenia poszkodowanych rolników.

Bezpłatne szkolenia językowe

Urząd Miejski w Rykach wspólnie ze szkołą językową Perfect Lingua zaprasza na bezpłatne szkolenia językowe. Szkolenia przeznaczone są dla osób w wieku od 25 do 74 lat, z wykształceniem średnim lub niższym.

Sprawdź kondycję swoich kości!

Burmistrz Ryk Jarosław Żaczek oraz Mobilne Centrum Diagnostyki Osteoporozy z siedzibą w Łomiankach zapraszają mieszkańców Ryk powyżej 30-ego roku życia na bezpłatne badanie w kierunku osteoporozy.

Urząd Miejski

ul. Karola Wojtyły 29
08-500 Ryki
tel. +48 818 657 110

Godziny przyjęć Burmistrza

poniedziałek 14:00-17:00
czwartek 8:00-11:00

Dyżury Przewodniczącej Rady

poniedziałek 14:00-15:00

Dyżury Radnych