Samorząd

Raport z pikniku rewitalizacyjnego

Piknik Rewitalizacyjny

18 grudnia 2016r. na terenie zespołu pałacowo – parkowego w Rykach odbył się Piknik Rewitalizacyjny połączony z Wigilią Miejską, którego celem było zapoznanie mieszkańców gminy z założeniami procesu rewitalizacji oraz pozyskanie informacji nt. potrzeb i oczekiwań mieszkańców odnośnie życia w gminie Ryki.
W ramach pikniku rewitalizacyjnego zostało przygotowane stoisko programowe z atrakcjami dla mieszkańców w różnych grupach wiekowych. Stoisko stanowiło również punkt informacyjny odnośnie programu rewitalizacji. Na stoisku wyświetlana była prezentacja przedstawiająca główne założenia rewitalizacji, w tym założenia programu rewitalizacji dla Ryk, a także dobre praktyki rewitalizacyjne ze świata i za granicy. Dla uczestników pikniku przygotowano materiały informacyjno-promocyjne, m. in. ulotki dotyczące programu rewitalizacji, długopisy, ołówki, karteczki kolorowe, tzw. zaznaczniki, linijki, opaski odblaskowe oraz nagrody.

Podczas pikniku mieszkańcy mieli możliwości wzięcia udziału w wydarzeniu "Budujemy miasto marzeń – wspólna makieta".

Dla uczestników został przygotowany podkład z mapą centrum Miasta Ryk. Uczestnicy mieli możliwość zagospodarowania obszarów w sposób najbardziej zgodny z ich potrzebami i oczekiwaniami. Mieszkańcy z przygotowanych materiałów tworzyli obiekty i miejsca, które chcieliby, aby znalazły się na terenie miasta – były to zarówno miejsca spotkań, lokale gastronomiczne, miejsca do spędzania czasu wolnego, sportu i rekreacji, wytyczone ścieżki rowerowe. Poniżej zdjęcia prezentujące makietę.

Ściana życzeń – oczekiwania mieszkańców

Dla uczestników została przygotowana tablica, na której mieszkańcy mogli wpisywać czego im brakuje, jakiej oferty, jakich obiektów, jakich zajęć itp. Głównie propozycje dotyczyły zwiększenia powierzchni terenów zieleni, stworzenia nowych miejsc i obiektów sportowo-rekreacyjnych, poszerzenia oferty kulturalnej, a także zwiększenia dostępności do lokali usługowych i handlowych. Część zapisów dotyczyła poprawy infrastruktury drogowej i związanej z tym poprawy bezpieczeństwa drogowego. Poniżej znajdują się propozycje zgłoszone przez mieszkańców:

Marzy mi się w Rykach:

  • mała infrastruktura miejska
  • więcej zieleni
  • odnowienie parku
  • park na ul. Myśliwskiej
  • „małe miasteczko” do nauki jazdy rowerem dla dzieci
  • więcej miejsc rekreacji
  • plac zabaw
  • więcej boisk
  • nowy stadion
  • park trampolin
  • skatepark
  • Orlik w okolicy ZSO nr1 w Rykach
  • park linowy
  • lodowisko
  • górka do zjeżdżania na nartach i sankach
  • boisko do siatkówki
  • boisko do koszykówki
  • ścieżki rowerowe
  • fitness na świeżym powietrzu
  • więcej zajęć dla dzieci
  • pracownia plastyczna
  • amfiteatr
  • muzeum
  • galeria
  • teatr lalek
  • muzeum wojska polskiego
  • lotnisko
  • zakaz parkowania na ul. Poniatowskiego
  • progi zwalniające na ul. Kordiana, Jana Pawła
  • chodnik od wiaduktu do Moszczanki
  • światła na skrzyżowaniu przy basenie
  • miejsce do manewrów ZHP
  • nowy kościół w Rykach
  • obiekty handlowe i usługowe np. Decathlon, McDonalds, Burger King, centrum handlowe, sklepy z zabawkami, sklepy specjalistyczne.

Czego brakuje:

  • choinki przy fontannie
  • zajęć gimnastycznych
  • potrzebne jest nowe przedszkole państwowe
  • brak drogi na ul. Młynarskiej
  • kawiarni, galerii
  • brak odkrytego basenu, letniego kąpieliska
  • potrzebny spokój na świetlicy na ul. Witosa
  • służby porządkowe - sprzątanie liści ze skwerku, odśnieżanie
  • komunikacji miejskiej
  • równych dróg
  • osiedli mieszkaniowych
  • szczęśliwych uśmiechniętych ludzi

Zgłoś pomysł na rewitalizację

W trakcie pikniku mieszkańcy miasta mogli zgłaszać swoje pomysły na przedsięwzięcia rewitalizacyjne. Do dyspozycji uczestników pikniku były specjalnie przygotowane formularze (przedstawione na poniższym zdjęciu) do zgłaszania pomysłów oraz długopisy. Zgłoszono ponad 50 pomysłów, które dotyczą propozycji przedsięwzięć związanych z organizacją czasu wolnego dla różnych grup wiekowych mieszkańców, propozycji zmian zagospodarowania przestrzeni, wsparcia tworzenia nowych miejsc pracy, tworzenia miejsc spotkań i rekreacji dla mieszkańców oraz remontów i przebudowy budynków użyteczności publicznej oraz infrastruktury drogowej. Poniżej przedstawiono oryginalne brzmienie zgłoszonych propozycji:

  • Więcej rozrywki np. festynów
  • Parkingi dla samochodów
  • Rewitalizacja parków wraz z fontanną oraz z ławeczkami do odpoczynku
  • i posadzenie nowych drzew
  • Czystość całego miasta
  • Dużo miejsc pracy
  • Rozbudowa ścieżek rowerowych
  • Odnowa stadionu np. odnowienie bieżni i siłowni
  • Więcej zajęć dla dzieci po lekcjach
  • Wakacje dla dzieci np. imprezy masowe
  • Lato oraz zima w mieście
  • Więcej zakładów pracy dla młodzieży
  • Zwiększenie zasięgu komunikacji miejskiej np. autobusów do Owni
  • Rozbudowa szpitala
  • Renowacja drogi np. do Owni
  • Miejsce „małe miasteczko” gdzie dzieci uczą się jazdy na rowerze i zasad poruszania się po ulicach
  • Więcej zajęć hobbistycznych dla dzieci np. kurs gotowania
  • Budowa nowej świetlicy w której mogłaby się spotykać młodzież oraz seniorzy
  • Więcej sklepów spożywczych
  • Nowa galeria handlowa lub rozbudowa domu handlowego „Mars”
  • Budowa nowego muzeum np. żydów z Ryk
  • Budowa dużego parkingu np. przy sklepach sieciowych
  • Progi zwalniające na lokalnych ulicach
  • Czynić świat lepszym poprzez uśmiech
  • Budowa lodowiska
  • Stworzenie stoku na którym dzieci będą mogły jeździć na nartach i sankach
  • Budowa „mini zoo”
  • Budowa „kuleczkowo” miejsca dla dzieci na przyjęcia urodzinowe
  • Więcej imprez kulturowych np. koncerty i koncerty w plenerze
  • Zajęcia ze sztuki walki
  • Rozbudowa targowiska
  • Poprawa infrastruktury miejskiej np. na ulicy Piaskowej
  • Budowa domu „spokojnej starości”
  • Budowa placów zabaw dla dzieci
  • Budowa sali zabaw integracyjnych dla dzieci np. „Fikoland”
  • Operetki za 15 zł
  • Kawiarenki kulturowe
  • Skate park
  • Amfiteatr
  • Utrzymać małe szkoły
  • Odnowienie bazarku rolno –spożywczego
  • Wykorzystywać akweny wodne
  • Połączenie Swat z Rykami
  • Zbudowanie obwodnicy Ryk
  • Naprawienie dróg (zaklejenie dziur w drodze)
  • Organizacja większej liczby akcji o charakterze charytatywnym i społecznym
  • Budowa orlika przy szkole nr 1 w Rykach
  • Więcej parkingów
  • Więcej spotkań organizacyjnych
  • Więcej pracy dla młodych
  • Instruktor śpiewu dla KGW w gminie Ryki

Zrób pocztówkę z Ryk

Dla najmłodszych uczestników pikniku zorganizowana została również atrakcja polegająca na możliwości zrobienia pocztówki z wizją przedstawiającą Ryki w 2022 roku. Uczestnicy mieli do dyspozycji różnego rodzaju materiały piśmiennicze i papierowe. Poniżej znajduje się wygląd przygotowanej do wypełnienia pocztówki.

Ankieta diagnozująca zjawiska i czynniki kryzysowe na obszarach do rewitalizacji dla Miasta Ryki

Zapraszamy Państwa do wypełnienia ankiety, która będzie wykorzystana do pogłębienia diagnozy obszarów wybranych do rewitalizacji w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Ryki na lata 2016 -2022.

Projekty rewitalizacyjne do Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Ryki na lata 2016 -2022

Zachęcamy Państwa do wypełnienia Karty projektu rewitalizacyjnego do Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Ryki na lata 2016 -2022.

Zaproszenie na warsztat projekcyjny w ramach prac nad Lokalnym Programem Rewitalizacji Miasta Ryki na lata 2016–2020

W związku z pracami nad Lokalnym Programem Rewitalizacji Miasta Ryki na lata 2016 – 2020 zapraszamy Państwa do udziału w warsztacie projekcyjnym, który odbędzie się 16 stycznia 2016 o godz. 16:00 w Sali Konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Rykach.

Założenia przedsięwzięć rewitalizacyjnych dla obszaru Starego Miasta w Rykach

Aneks do opracowania „Diagnoza społeczna obszaru rewitalizacji miasta Ryki”

Urząd Miejski

ul. Karola Wojtyły 29
08-500 Ryki
tel. +48 818 657 110

Godziny przyjęć Burmistrza

poniedziałek 14:00-17:00
czwartek 8:00-11:00

Dyżury Przewodniczącego Rady

wtorek 10:00-12:00

Dyżury Radnych