Samorząd

XLIV zwyczajna sesja Rady Miejskiej

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Rykach informuje, że na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym zwołuje XLIV zwyczajną Sesję Rady Miejskiej w dniu 27 października (piątek), o godz. 9:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego.

Szkolenie PROW 2014-2020

Szanowni Państwo, w związku z planowanym ogłoszeniem naboru wniosków w ramach PROW 2014-2020 poddziałanie 3.1 „Wsparcie na przystępowanie do systemów jakości żywności” informujemy, że Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Lublinie organizuje bezpłatne szkolenia dla beneficjentów zainteresowanych złożeniem wniosków  o przyznanie pomocy w ramach działania 3 „Systemy Jakości Produktów Rolnych i Środków Spożywczych”.

Szanowni Państwo

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie dnia 27 października 2017r. o godz. 9.00 zaprasza na spotkanie wspierające samorządy lokalne i inne instytucje współpracujące w obszarze ekonomii społecznej w ramach utworzonej platformy współpracy z terenu powiatu ryckiego.

Mikro innowacje – makro korzyści

Lubelska Fundacja Rozwoju zaprasza na spotkanie informacyjne, które odbędzie się 19.10.2017r. w godz. 11:00-14:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Rykach.
Informacje o projekcie

Bezpłatana mammografia

17 października 2017r. (wtorek) w Rykach przy ul. Wyczółkowskiego 8 odbędą się bezpłątne badania mammograficzne finansowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia.

Komunikat Inspekcji Weterynaryjnej

Dotyczący ryzyka wystąpienia na terenie Polski grypy ptaków.

 

Projekt oświatowy Gminy Ryki uzyskał dofinansowanie!

Urząd Marszałkowski w Lublinie oficjalnym pismem potwierdził, iż złożony przez Gminę Ryki projekt pt.: „Modernizacja oraz wyposażenie laboratoriów w zakresie kompetencji kluczowych z terenu gminy Ryki” znalazł się na wysokim 6 miejscu listy ocenionych projektów,

Urząd Miejski

ul. Karola Wojtyły 29
08-500 Ryki
tel. +48 818 657 110

Godziny przyjęć Burmistrza

poniedziałek 14:00-17:00
czwartek 8:00-11:00

Dyżury Przewodniczącego Rady

wtorek 10:00-12:00

Dyżury Radnych