Samorząd

IX Forum Kobiet Aktywnych

Stowarzyszenie Wspierania Aktywności "Bona Fides" oraz Burmistrz Gminy Bychawa serdecznie zapraszają na IX Forum Kobiet Aktywnych.

Rekrutacja do projektu "Wspólnie na Lubelszczyźnie"

Serdecznie zapraszamy organizacje obywatelskie i pozarządowe z terenu gminy Ryki do udziału w projekcie!

Rekrutacja do projektu "Wspólnie na Lubelszczyźnie" trawa do 12.06.2017roku,  w celu wzięcia udziału w projekcie proszę o przesłanie uzupełnionych kwestionariuszy e-mailowo oraz oryginału drogą pocztową na adres: Stowarzyszenie Wspierania Aktywności BONA FIDES, ul. Niecała 4/5a, 20-080 Lublin.

Dofinansowanie dla przedsiębiorców

Fundacja „Puławskie Centrum Przedsiębiorczości” informuje, iż ruszyła rekrutacja do projektu „Podmiotowy System Finansowania – podregion puławski” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

Ogłoszenie Burmistrza Ryk

Burmistrz Ryk ogłasza, że do Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadania publicznego "Wypoczynek w okresie ferii letnich 2017 dla 100 dzieci i młodzieży z rodzin ubogich, szczególnie z rodzin dotkniętych i zagrożonych alkoholizmem" - przystąpiło trzech oferentów:

XXXIX zwyczajna sesja Rady Miejskiej w Rykach

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Rykach informuje, że na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym zwołuje XXXIX zwyczajną sesję Rady Miejskiej w dniu 30 maja (wtorek), o godz. 9:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego.

27 maja - Dzień Samorządu Terytorialnego

Z okazji obchodzonego 27 maja Dnia Samorządu Terytorialnego pragniemy złożyć serdeczne życzenia wszystkim Pracownikom Samorządowym.

Ogłoszenie

W związku z wystąpieniem w kwietniu i maju 2017 r. na terenie Gminy Ryki niekorzystnego zjawiska atmosferycznego w postaci przymrozków wiosennych Burmistrz Ryk przyjmuje oświadczenia poszkodowanych rolników.

Urząd Miejski

ul. Karola Wojtyły 29
08-500 Ryki
tel. +48 818 657 110

Godziny przyjęć Burmistrza

poniedziałek 14:00-17:00
czwartek 8:00-11:00

Dyżury Przewodniczącej Rady

poniedziałek 14:00-15:00

Dyżury Radnych