Samorząd

XLIX zwyczajna sesja Rady Miejskiej

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Rykach informuje, że na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym zwołuje XLIX zwyczajną Sesję Rady Miejskiej w dniu 30 stycznia (wtorek), o godz. 9:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego.

Projekt „Start do biznesu gwarancją sukcesu!”

Business School H. Polak, M. Polak sp. jawna zaprasza do udziału w projekcie „Start do biznesu gwarancją sukcesu!”, który jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

Rozporządzenie Wojewody Lubelskiego w sprawie ograniczenia używania wyrobów pirotechnicznych

Dnia 24 grudnia 2017 roku weszło w życie Rozporządzenie Porządkowe nr 14 wojewody lubelskiego Przemysława Czarnka w sprawie ograniczenia używania wyrobów pirotechnicznych na terenie województwa lubelskiego. 

Życzenia świąteczne

Z okazji nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia
składamy na Państwa ręce najlepsze życzenia
spokojnych świąt spędzonych w rodzinnej atmosferze,
a w zbliżającym się Nowym Roku życzymy
wszelkiej pomyślności i wielu skucesów.

 

Burmistrz Ryk

Jarosław Żaczek

Przewodnicząca Rady Miejskiej

Dorota Wesołek

XLVIII zwyczajna sesja Rady Miejskiej

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Rykach informuje, że na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym zwołuje XLVI zwyczajną Sesję Rady Miejskiej w dniu 28 grudnia (czwartek), o godz. 9:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego.

Ankieta i prezentacja dotycząca montażu kolektorów słonecznych

W związku z podpisaniem umowy na montaż kolektorów słonecznych w ramach projektów "Czysta energia" i "Przyjaźni środowisku" przedstawiamy prezentację sporządzoną przez inspektora nadzoru przy współpracy z wykonawcą.

Jak skorzystać na uszczelnieniu podatków

Serdecznie zapraszam na spotkanie pod tytułem „Jak skorzystać na uszczelnieniu podatków”. Spotkanie poprowadzi Pan Minister Finansów ds. podatków Paweł Gruza.

Urząd Miejski

ul. Karola Wojtyły 29
08-500 Ryki
tel. +48 818 657 110

Godziny przyjęć Burmistrza

poniedziałek 14:00-17:00
czwartek 8:00-11:00

Dyżury Przewodniczącego Rady

wtorek 10:00-12:00

Dyżury Radnych