Samorząd

Bezpłatne szkolenia językowe

Urząd Miejski w Rykach wspólnie ze szkołą językową Perfect Lingua zaprasza na bezpłatne szkolenia językowe. Szkolenia przeznaczone są dla osób w wieku od 25 do 74 lat, z wykształceniem średnim lub niższym.

Sprawdź kondycję swoich kości!

Burmistrz Ryk Jarosław Żaczek oraz Mobilne Centrum Diagnostyki Osteoporozy z siedzibą w Łomiankach zapraszają mieszkańców Ryk powyżej 30-ego roku życia na bezpłatne badanie w kierunku osteoporozy.

Zaproszenie

Burmistrz Ryk wraz z Przewodnicząca Rady Miejskiej w Rykach serdecznie zapraszają na uroczystość obchodów 226. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja, która odbędzie się w dniu 3 maja 2017 roku (środa).

Otwarty konkurs ofert na wypoczynek letni 2017

Działając na podstawie art.11 ust.1 i 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 1817 z późn. zm.) Burmistrz Ryk ogłasza otwarty konkurs ofert na przyznanie dotacji podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego w roku 2017 na realizację następującego zadania: „ Wypoczynek w okresie ferii letnich 2017 dla 100 dzieci i młodzieży z rodzin ubogich, szczególnie z rodzin dotkniętych i zagrożonych alkoholizmem, turnus: od 10 - 14 dni”.

Życzenia z okazji świąt Wielkiej Nocy


Przed Nami Święta Wielkiej Nocy
Z tej okazji pragniemy złożyć najserdeczniejsze życzenia.

Aktualizacja LSR "Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej"

Lokalna Grupa Działania „Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej" informuje o możliwości zgłaszania uwag i wniosków zmian w LSR w związku z przystąpieniem do aktualizacji Lokalnej Strategii Rozwoju.

Zaproszenie na spotkanie informacyjne

Urząd Miejski w Rykach serdecznie zaprasza na spotkanie z animatorem z Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej w ramach realizowanego projektu „RAZEM – inicjatywy z obszaru ekonomii społecznej”.

Urząd Miejski

ul. Karola Wojtyły 29
08-500 Ryki
tel. +48 818 657 110

Godziny przyjęć Burmistrza

poniedziałek 14:00-17:00
czwartek 8:00-11:00

Dyżury Przewodniczącej Rady

poniedziałek 14:00-15:00

Dyżury Radnych