Samorząd

Gmina Ryki otrzymała promesę w programie Maluch Plus

W dniu 23 lutego 2018 roku Burmistrz Ryk Jarosław Żaczek odebrał z rąk podsekretarza stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Krzysztofa Michałkiewicza promesę potwierdzającą przyznanie Gminie Ryki dofinansowania w ramach rządowego programu Maluch Plus.

L Zwyczajna sesja Rady Miejskiej

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Rykach informuje, że na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym zwołuje L zwyczajną Sesję Rady Miejskiej w dniu 28 lutego (środa), o godz. 9:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego.

Obchody Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych

Burmistrz Ryk oraz Światowy Związek Żołnierzy AK - Koło w Rykach serdecznie zapraszają Mieszkańców na obchody Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych w Rykach w dniu 1 marca 2018 rok.

Kwalifikacja wojskowa 2018

Zgodnie z wojewódzkim planem kwalifikacji wojskowej w dniach od 6 marca 2018r. do 12 marca 2018r. od godziny 8.00 odbędzie się kwalifikacja wojskowa dla osób podlegających kwalifikacji wojskowej z terenu Miasta i Gminy Ryki. Dla kobiet wyznaczono dzień 20 marca 2018 roku.

Urząd Miejski

ul. Karola Wojtyły 29
08-500 Ryki
tel. +48 818 657 110

Godziny przyjęć Burmistrza

poniedziałek 14:00-17:00
czwartek 8:00-11:00

Dyżury Przewodniczącego Rady

wtorek 10:00-12:00

Dyżury Radnych