Samorząd

Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę

W niedzielę 20 listopada 2016r. w całej Polsce odbyła się 24 Wielka Uliczna Zbiórka Darów w ramach Ogólnopolskiej Akcji Charytatywnej „Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę".

Uwaga na wyłudzenia pieniędzy

Centralny Rejestr Działalności Gospodarczych i Firm - pod taką nazwą kryje się klon znanego sposobu na wyłudzenie pieniędzy od przedsiębiorców. List z informacją o wpłacie za wpis do nieistniejącego rejestru dostają firmy, które właśnie rozpoczęły działalność.

Nabór wniosków w ramach poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność"

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej” prowadzi nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność” w ramach PROW na lata 2014 – 2020

Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę

20 listopada 2016 - wielka uliczna zbiórka
Punkty zbiórki:

  • ZSO nr 1
  • Kino „Renesans”
  • Markety "Biedronka" (stara i nowa)
  • Market "Intermache"

Ogólnopolski Konkurs na Najlepsze Inicjatywy dla Społeczności Lokalnych z udziałem OSP i Samorządów FLORIANY

Ruszył Ogólnopolski Konkurs na Najlepsze Inicjatywy dla Społeczności Lokalnych z udziałem OSP i Samorządów FLORIANY!

Nabór wniosków w ramach poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność"

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej” prowadzi nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność” w ramach PROW na lata 2014 – 2020 dla przedsięwzięć  budowa, modernizacja obiektów z przeznaczeniem na cele rekreacyjne i kulturalne i budowa, modernizacja obiektów na cele turystyczne.

Informacje i dokumenty dotyczące naboru znajdują się na stronie internetowej LGD www.lokalnagrupadzialania.pl.

Nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność”

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej” ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność” w ramach PROW na lata 2014 – 2020 dla przedsięwzięć: rozwój istniejących firm w tym wdrażających nowe technologie i innowacje oraz uwzględniających ochronę środowiska, założona i zarejestrowana nowa firma.

Lokalne kryteria wyboru oraz zasady przyznawania punktów dostępne są na stronie LGD www.lokalnagrupadzialania.pl.

Urząd Miejski

ul. Karola Wojtyły 29
08-500 Ryki
tel. +48 818 657 110

Godziny przyjęć Burmistrza

poniedziałek 14:00-17:00
czwartek 8:00-11:00

Dyżury Przewodniczącej Rady

poniedziałek 14:00-15:00

Dyżury Radnych