Samorząd

Otwarty konkurs ofert w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2019 roku

Działając na podstawie art.13 ust. 1 w związku z art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. 450, 650, 723, 1365 i z 2019 r. poz. 37). Burmistrz Ryk ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań o charakterze pożytku publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2019 roku.

Na realizację zadań konkursowych w budżecie Gminy Ryki na rok 2019 zaplanowano środki w wysokości: 290 000,00 zł. Termin składania ofert ustala się na dzień 25 marca 2019 r.  Zapraszamy do zapoznania się z treścią ogłoszenia.

Szanowni Państwo!

Zaplanowane na 4 marca 2019r. wdrożenie dowodów z warstwą elektroniczną to zmiana wymagająca technicznych prac serwisowych - w tym przerwa w działaniu Rejestru Dowodów Osobistych.

OZE- szansą na innowacyjne rolnictwo

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa zaprasza wszystkich rolników, mieszkańców wsi oraz przedsiębiorców z branży rolno-spożywczej na bezpłatne szkolenia poświęcone zagadnieniom związanym z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii.

VI zwyczajna sesja Rady Miejskiej

Przewodniczący Rady Miejskiej w Rykach informuje, że na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym zwołuje VI zwyczajną Sesję Rady Miejskiej w dniu 27 lutego (środa), o godz. 9:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego.

"Sposób na sukces" na obszarach wiejskich

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie ogłasza XIX edycję ogólnopolskiego konkursu „Sposób na Sukces” na najlepsze działania kreujące przedsiębiorczość na obszarach wiejskich.

V zwyczajna sesja Rady Miejskiej

Przewodniczący Rady Miejskiej w Rykach informuje, że na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym zwołuje V zwyczajną Sesję Rady Miejskiej w dniu 28 stycznia (poniedziałek), o godz. 9:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego.

Tropem Wilczym - Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych w Zalesiu

Serdecznie zapraszamy na Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych - Tropem Wilczym, który odbędzie się w Zalesiu k. Ryk. Celem imprezy jest oddanie hołdu żołnierzom polskiego podziemia antykomunistycznego i antysowieckiego działającego w latach 1944-1963 w obrębie przedwojennych granic RP. Organizatorami są Światowy Związek Żołnierzy AK - Koło w Rykach im. Mariana Bernaciaka "Orlika", Gmina Ryki oraz grupa biegowa biegusiem.pl

Urząd Miejski

ul. Karola Wojtyły 29
08-500 Ryki
tel. +48 818 657 110

Godziny przyjęć Burmistrza

poniedziałek 14:00-17:00
czwartek 8:00-11:00

Dyżury Przewodniczącego Rady

wtorek 10:00-12:00

Dyżury Radnych