Samorząd

73 Rocznica śmierci mjr. Mariana Bernaciaka

Otwarty konkurs ofert na wypoczynek letni 2019

Burmistrz Ryk działając na podstawie art. 11 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 688) ogłasza otwarty konkurs ofert na przyznanie dotacji podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego w roku 2019 na realizację następującego zadania:

„Wypoczynek w okresie ferii letnich 2019 dla 60 dzieci i młodzieży z rodzin ubogich, szczególnie z rodzin dotkniętych i zagrożonych alkoholizmem, turnus: od 10 - 14 dni”.

Koniec skróconego czasu pracy Urzędu

Informujemy, że od dnia 17.06.2019 r. Urząd Miejski w Rykach przyjmuje interesantów w stałych godzinach, od 7:30 do 15:30

Spotkanie informacyjne OZE

X zwyczajna sesja Rady Miejskiej

Przewodniczący Rady Miejskiej w Rykach informuje, że na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym zwołuje X zwyczajną Sesję Rady Miejskiej w dniu 31 maja (piątek), o godz. 11:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego.

Otwarty konkurs ofert na wypoczynek letni 2019

Działając na podstawie art.11 ust.1 i 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 688) Burmistrz Ryk ogłasza otwarty konkurs ofert na przyznanie dotacji podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego w roku 2019 na realizację następującego zadania:"Wypoczynek w okresie ferii letnich 2019 dla 80 dzieci i młodzieży z rodzin ubogich, szczególnie z rodzin dotkniętych i zagrożonych alkoholizmem, turnus: 10 - 14 dni".

Szkolenie OWES

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej "Razem - Inicjatywy z obszaru ES" z Lublina serdecznie zaprasza na bezpłatne szkolenie Akademia Ekonomii Społecznej, które odbędzie się w dniach 29,30 i 31 maja w Miejsko - Gminnym Centrum Kultury w Rykach ul. Warszawska 11 w godzinach od 9.00-do15.30.

Urząd Miejski

ul. Karola Wojtyły 29
08-500 Ryki
tel. +48 818 657 110

Godziny przyjęć Burmistrza

poniedziałek 14:00-17:00
czwartek 8:00-11:00

Dyżury Przewodniczącego Rady

wtorek 10:00-12:00

Dyżury Radnych