Samorząd

Projekt „Start do biznesu gwarancją sukcesu!” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WL na lata 2014-2020

Business School H. Polak, M. Polak sp. jawna zaprasza do udziału w projekcie „Start do biznesu gwarancją sukcesu!”, który jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

Informacja o ankietowych badaniach rolnych GUS w 2018 roku

Zgodnie z Programem Badań Statystycznych Statystyki Publicznej na rok 2018 Główny Urząd Statystyczny realizuje badania rolnicze w wylosowanych gospodarstwach rolnych na terenie całego kraju.

27 maja – Dzień Samorządu Terytorialnego

Z okazji Dnia Samorządu Terytorialnego wszystkim Samorządowcom serdecznie dziękujemy za wkład w rozwój społeczeństwa obywatelskiego, upowszechnianie idei samorządności oraz pracę na rzecz społeczności lokalnej.

Rozpoczynamy przyjmowanie zgłoszeń na usuwanie azbestu

Szanowni Państwo, informujemy o rozpoczęciu naboru zgłoszeń lokalizacji na usuwanie wyrobów zawierających azbest od osób fizycznych w ramach realizacji projektu pn. „System gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie województwa lubelskiego", współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 - 2020.

Pszczoły i My

To tytuł powiatowego konkursu promującego rozwój pszczelarstwa organizowanego przez Koło Pszczelarzy w Dęblinie i Koło Pszczelarzy w Rykach.

LV zwyczajna sesja Rady Miejskiej

Przewodniczący Rady Miejskiej w Rykach informuje, że na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym zwołuje LV zwyczajną Sesję Rady Miejskiej w dniu 25 maja (piątek), o godz. 9:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego.

Urząd Miejski

ul. Karola Wojtyły 29
08-500 Ryki
tel. +48 818 657 110

Godziny przyjęć Burmistrza

poniedziałek 14:00-17:00
czwartek 8:00-11:00

Dyżury Przewodniczącego Rady

wtorek 10:00-12:00

Dyżury Radnych