Zasady prowadzenia stałego rejestru wyborców

Małgorzata Milczarczyk / admin
wtorek, 24, styczeń 2017 08:11
A- A A+

Wyborco, w celu wzięcia udziału w głosowaniu zadbaj o to, żeby być ujętym w stałym rejestrze wyborców! Po wpisaniu do stałego rejestru wyborców będziesz ujęty w spisach sporządzanych w związku z kolejnymi wyborami i referendami na obszarze gminy, w której stale zamieszkujesz.

Zameldowanie na pobyt stały powoduje ujęcie w rejestrze wyborców. Pamiętaj! Zameldowanie na pobyt czasowy nie powoduje ujęcia w rejestrze wyborców.

Wyborcy, którzy stale zamieszkali na obszarze gminy bez zameldowania na pobyt stały w tej gminie, lub nigdzie niezamieszkali przebywający stale na obszarze gminy zostaną wpisani do rejestru wyborców tylko wtedy, gdy złożą pisemny wniosek w tej sprawie w urzędzie gminy, w której stale zamieszkują.

Jeżeli wymeldowałeś się z miejsca pobytu stałego lub zgłosiłeś, że na stałe wyjeżdżasz poza granice Polski zostaniesz skreślony z rejestru wyborców i nie będziesz z urzędu ujęty w spisach w wyborach i referendach, nawet jeżeli będziesz zameldowany na pobyt czasowy.

Zapytaj pracownika urzędu gminy o szczegóły dotyczące złożenia wniosku o wpisanie do rejestru wyborców lub wejdź na stronę internetową Państwowej Komisji Wyborczej www.pkw.gov.pl.

Jeżeli nie jesteś wpisany do rejestru wyborców, nie zostaniesz ujęty w spisie oraz nie będziesz mógł się do niego dopisać w związku z wyborami samorządowymi, a także referendami lokalnymi i nie będziesz mógł wziąć udziału w głosowaniu.

Urząd Miejski

ul. Karola Wojtyły 29
08-500 Ryki
tel. +48 818 657 110

Godziny przyjęć Burmistrza

poniedziałek 14:00-17:00
czwartek 8:00-11:00

Dyżury Przewodniczącego Rady

wtorek 10:00-12:00

Dyżury Radnych