Otwarty konkurs ofert w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2017 roku

Eliza Gorzkowska / admin
piątek, 03, marzec 2017 13:00
A- A A+

Działając na podstawie art.13 ust. 1 w związku z art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 1817 z późn. zm.) Burmistrz Ryk ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań o charakterze pożytku publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2017 roku.

Na realizację zadań konkursowych w budżecie Gminy Ryki na rok 2017 zaplanowano środki w wysokości: 293000,00 zł. Termin składania ofert ustala się na dzień 27 marzec 2017r.  Zapraszam do zapoznania się z treścią ogłoszenia.

Urząd Miejski

ul. Karola Wojtyły 29
08-500 Ryki
tel. +48 818 657 110

Godziny przyjęć Burmistrza

poniedziałek 14:00-17:00
czwartek 8:00-11:00

Dyżury Przewodniczącego Rady

wtorek 10:00-12:00

Dyżury Radnych