Rekrutacja do projektu "Wspólnie na Lubelszczyźnie"

Eliza Gorzkowska
czwartek, 08, czerwiec 2017 13:11
A- A A+

Serdecznie zapraszamy organizacje obywatelskie i pozarządowe z terenu gminy Ryki do udziału w projekcie!

Rekrutacja do projektu "Wspólnie na Lubelszczyźnie" trawa do 12.06.2017roku,  w celu wzięcia udziału w projekcie proszę o przesłanie uzupełnionych kwestionariuszy e-mailowo oraz oryginału drogą pocztową na adres: Stowarzyszenie Wspierania Aktywności BONA FIDES, ul. Niecała 4/5a, 20-080 Lublin.

Osoby zarządzające organizacją, odpowiedzialne za pozyskiwanie funduszy, promocje, księgowość, wolontariusze i inne osoby istotne w organizacji z punktu widzenia ważnych jej aspektów działania.
Projekt skierowany jest do organizacji zarówno nowo powstałych, młodych jak i organizacji doświadczonych, ale zgłaszających potrzebę rozwoju.
Organizację, które nie korzystały jeszcze z podobnego wsparcia lub korzystały w niewielkim stopniu z podobnego wsparcia oferowanego przez nasze Stowarzyszenie.
Minimalny wiek udziału w projekcie to 16 rok życia.
Jedna osoba/jedna organizacja może brać udział w kilku działaniach projektu.

W ramach projektu zostaną zrealizowane  działania służące zwiększeniu wiedzy i umiejętności osób działających w ramach organizacji, działania służące rozwojowi zdolności do tworzenia koalicji, współpracy i przepływu informacji między
organizacjami oraz działania służące sieciowaniu organizacji obywatelskich z terenów województwa lubelskiego. Zapewniamy dostęp do warsztatów, coachingu, doradztwa, superwizji, spotkań sieciujących oraz biblioteki.


Udział w projekcie jest bezpłatny.


Projekt ma być zrealizowany do końca 2017 roku. Szczegóły trwania poszczególnych warsztatów wyszczególnione zostały w regulaminie znajdującym się w załączniku. W załączniku przesyłamy również dokumenty związane z rekrutacją.

Rekrutacja trwa do 12.06.2017 roku


W razie pytań prosimy o kontakt

Specjalista do spraw rekrutacji
Daria Makochoń-Gziut
tel: 733 497 555

Koordynator Projektu

Agnieszka Przewor
tel: 502 598 129

Urząd Miejski

ul. Karola Wojtyły 29
08-500 Ryki
tel. +48 818 657 110

Godziny przyjęć Burmistrza

poniedziałek 14:00-17:00
czwartek 8:00-11:00

Dyżury Przewodniczącej Rady

wtorek 10:00-12:00

Dyżury Radnych