Projekt oświatowy Gminy Ryki uzyskał dofinansowanie!

Barbara Pawlak / admin
środa, 27, wrzesień 2017 14:13
A- A A+

Urząd Marszałkowski w Lublinie oficjalnym pismem potwierdził, iż złożony przez Gminę Ryki projekt pt.: „Modernizacja oraz wyposażenie laboratoriów w zakresie kompetencji kluczowych z terenu gminy Ryki” znalazł się na wysokim 6 miejscu listy ocenionych projektów,

które spełniły kryteria wyboru projektów oraz uzyskały wymaganą liczbę punktów w ramach konkursu Osi Priorytetowej 13 Infrastruktura społeczna, Działania 13.7 Infrastruktura szkolna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Dzięki temu do szkół trafi 1117 750,52!

To ogromny sukces lokalnego samorządu, gdyż kwota ta pozwoli na unowocześnienie niektórych pracowni w szkołach poprzez przebudowę pomieszczeń, modernizację sieci komputerowych i zakup wyposażenia pracowni informatycznych. To będzie duży krok naprzód na miarę XXI wieku w sposobie realizacji wymagań edukacyjnych i podstawy programowej kształcenia ogólnego.

W ciągu 10 dni Pan Jarosław Żaczek, Burmistrz Ryk, podpisze stosowną umowę na realizację projektu.

Urząd Miejski

ul. Karola Wojtyły 29
08-500 Ryki
tel. +48 818 657 110

Godziny przyjęć Burmistrza

poniedziałek 14:00-17:00
czwartek 8:00-11:00

Dyżury Przewodniczącego Rady

wtorek 10:00-12:00

Dyżury Radnych