XLVIII zwyczajna sesja Rady Miejskiej

Malgorzata Wardal / admin
piątek, 22, grudzień 2017 08:59
A- A A+

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Rykach informuje, że na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym zwołuje XLVI zwyczajną Sesję Rady Miejskiej w dniu 28 grudnia (czwartek), o godz. 9:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjecie protokołu:
  • z XLVI sesji Rady Miejskiej w Rykach,
 4. Bieżące informacje Burmistrza Ryk.
 5. Informacja Burmistrza o stanie zaplanowanych i wykonanych zadań inwestycyjnych w roku 2017.
 6. Interpelacje i zapytania radnych.
 7. Zgłaszanie problemów środowiskowych przez sołtysów i przewodniczących zarządów osiedli.
 8. Podjęcie uchwał w sprawach:
  1. wieloletniej prognozy finansowej
  2. Uchwalenie budżetu Gminy Ryki na rok 2018
   • przedstawienie projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem Burmistrza,
   • odczytanie opinii o projekcie budżetu wydanej przez Regionalną Izbę Obrachunkową,
   • przedstawienie opinii komisji stałych Rady Miejskiej,
   • przedstawienie stanowiska Burmistrza w sprawie opinii komisji stałych,
   • dyskusja nad projektem uchwały budżetowej,
   • głosowanie projektu uchwały budżetowej.
 9. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i zgłoszone problemy.
 10. Sprawy różne.
 11. Zakończenie obrad.

Urząd Miejski

ul. Karola Wojtyły 29
08-500 Ryki
tel. +48 818 657 110

Godziny przyjęć Burmistrza

poniedziałek 14:00-17:00
czwartek 8:00-11:00

Dyżury Przewodniczącego Rady

wtorek 10:00-12:00

Dyżury Radnych