Rozporządzenie Wojewody Lubelskiego w sprawie ograniczenia używania wyrobów pirotechnicznych

admin
środa, 27, grudzień 2017 13:05
A- A A+

Dnia 24 grudnia 2017 roku weszło w życie Rozporządzenie Porządkowe nr 14 wojewody lubelskiego Przemysława Czarnka w sprawie ograniczenia używania wyrobów pirotechnicznych na terenie województwa lubelskiego. 

Rozporządzenie wprowadza zakaz używania wyrobów pirotechnicznych w miejscach publicznych na terenie województwa, w okresie od 24 grudnia 2017 roku do 31 stycznia 2018 roku, z wyjątkiem 31 grudnia 2017 roku i 1 stycznia 2018 roku.

Rozporządzenie wydano w celu ochrony życia, zdrowia i mienia osób oraz zapewnienia porządku, spokoju i bezpieczeństwa publicznego.

Kto narusza zakaz, podlega karze grzywny wymierzonej na zasadzie i trybie określonym w prawie o wykroczeniach na podstawie ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (DZ.U. z 2016 r.,poz.1713,1265 i 1948, Dz.U z 2017r. poz.708,962,966 i 1477 ) oraz ustawy z dnia 20 maja 1971r. Kodeks wykroczeń (Dz.U.z 2015 r.,poz.1094,774,1485 i 1707,Dz.U. z 2017r. poz.966 i 1941).

Treść rozporządzenia znajduje się: http://luwwlublinie.bip.gov.pl/2017-rozporzadzenia/rozporzadzenie-nr-14-wojewody-lubelskiego-z-dnia-20-grudnia-2017-r.html

Urząd Miejski

ul. Karola Wojtyły 29
08-500 Ryki
tel. +48 818 657 110

Godziny przyjęć Burmistrza

poniedziałek 14:00-17:00
czwartek 8:00-11:00

Dyżury Przewodniczącego Rady

wtorek 10:00-12:00

Dyżury Radnych