Kwalifikacja wojskowa 2018

admin
środa, 31, styczeń 2018 13:05
A- A A+

Zgodnie z wojewódzkim planem kwalifikacji wojskowej w dniach od 6 marca 2018r. do 12 marca 2018r. od godziny 8.00 odbędzie się kwalifikacja wojskowa dla osób podlegających kwalifikacji wojskowej z terenu Miasta i Gminy Ryki. Dla kobiet wyznaczono dzień 20 marca 2018 roku.

Kwalifikacja zostanie przeprowadzona w Rykach przy ul. Warszawska 11. Osoba stawiająca się do kwalifikacji wojskowej po raz pierwszy przedstawia burmistrzowi lub osobie upoważnionej dowód osobisty, w uzasadnionych przypadkach - inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości Komisji lekarskiej przedstawia posiadaną dokumentację medyczną, w tym wyniki badań specjalistycznych przeprowadzonych w okresie dwunastu miesięcy przed dniem stawienia się do kwalifikacji wojskowej. Na potrzeby ewidencji wojskowej fotografię o wymiarach 3 x 4 cm, bez nakrycia głowy, oraz dokument potwierdzający poziom wykształcenia lub pobieranie nauki. Należy również zabrać ze sobą (jeżeli ktoś posiada) prawo jazdy. Jeżeli z ważnych przyczyn osoba wezwana nie może stawić się w wyznaczonym terminie powinna zawiadomić o tym Burmistrza Ryk – pok. nr 219, tel. 91 8657122. Zgłosić powinna to najpóźniej w dniu, w którym była zobowiązana do stawienia się do kwalifikacji oraz podać przyczyny, które nie pozwalają jej na stawienie się do kwalifikacji. (należy przedstawić dokument potwierdzający przyczyny niestawienia się). Burmistrz określi wtedy nowy termin stawiennictwa.

PAMIĘTAĆ NALEŻY iż, w razie niestawienia się do kwalifikacji wojskowej bez uzasadnionej przyczyny, wójt lub burmistrz (prezydent miasta) z urzędu albo na wniosek przewodniczącego powiatowej komisji lekarskiej lub wojskowego komendanta uzupełnień nakłada na osobę podlegającą kwalifikacji wojskowej grzywnę w celu przymuszenia albo zarządza przymusowe doprowadzenie przez Policję do kwalifikacji wojskowej w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

O kwalifikacji wojskowej informują Obwieszczenia Wojewody Lubelskiego o przeprowadzeniu kwalifikacji wojskowej w 2018 roku oraz wezwania imienne, które zostaną dostarczone osobom podlegającym kwalifikacji. Nieotrzymanie wezwania imiennego nie zwalnia osoby podlegającej obowiązkowi stawiennictwa do kwalifikacji wojskowej, od obowiązku stawienia się w terminie i miejscu wskazanym w obwieszczeniu.

Zapraszamy do zapoznania się ww obwieszczeniem: https://luwwlublinie.bip.gov.pl/obwieszczenia-wojewody-lubelskiego/116555_obwieszczenie-wojewody-lubelskiego.html.

Urząd Miejski

ul. Karola Wojtyły 29
08-500 Ryki
tel. +48 818 657 110

Godziny przyjęć Burmistrza

poniedziałek 14:00-17:00
czwartek 8:00-11:00

Dyżury Przewodniczącego Rady

wtorek 10:00-12:00

Dyżury Radnych