L Zwyczajna sesja Rady Miejskiej

Malgorzata Wardal / admin
poniedziałek, 26, luty 2018 12:40
A- A A+

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Rykach informuje, że na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym zwołuje L zwyczajną Sesję Rady Miejskiej w dniu 28 lutego (środa), o godz. 9:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjecie protokołu:
  • z XLIX sesji Rady Miejskiej w Rykach,
 4. Bieżące informacje Burmistrza Ryk.
 5. Zatwierdzenie programów pracy z zakresu kultury, sportu i czytelnictwa na rok 2018 (MGCK, MGBP i MGOSIR).
 6. Informacja Powiatowego Komendanta Policji w Rykach o stanie bezpieczeństwa publicznego na terenie Gminy za rok 2017 oraz omówienie planowanych działań na rok bieżący.
 7. Interpelacje i zapytania radnych.
 8. Zgłaszanie problemów środowiskowych przez sołtysów i przewodniczących zarządów osiedli.
 9. Podjęcie uchwał w sprawach:
  1. wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2018r.,
  2. zamiaru likwidacji dwóch filii Miejsko - Gminnej Biblioteki Publicznej w Rykach,
  3. przyznania Burmistrzowi Ryk dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2017,
  4. przyjęcia sprawozdań z wykonania planów pracy stałych komisji oraz Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Rykach za rok 2017,
  5. przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Rykach na 2018r.,
  6. opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla mieszkaniowego „Żytnia I”,
  7. przekazania do Komisji Rewizyjnej skargi na działalność Burmistrza Ryk.
  8. przekazania do Komisji Rewizyjnej skargi na działalność Burmistrza Ryk.
 10. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i zgłoszone problemy.
 11. Zakończenie obrad.
 12. Sprawy różne.

Urząd Miejski

ul. Karola Wojtyły 29
08-500 Ryki
tel. +48 818 657 110

Godziny przyjęć Burmistrza

poniedziałek 14:00-17:00
czwartek 8:00-11:00

Dyżury Przewodniczącego Rady

wtorek 10:00-12:00

Dyżury Radnych