LVI zwyczajna sesja Rady Miejskiej

Małgorzata Wardal / admin
wtorek, 26, czerwiec 2018 08:20
A- A A+

Przewodniczący Rady Miejskiej w Rykach informuje, że na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym zwołuje LVI zwyczajną Sesję Rady Miejskiej w dniu 29 czerwca (piątek), o godz. 9:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołów z:
  • LII Sesji Rady Miejskiej w Rykach,
  • LIII Sesji Rady Miejskiej w Rykach,
 4. Bieżące informacje Burmistrza Ryk.
 5. Informacja o stanie oświaty i możliwości jej finansowania.
 6. Interpelacje i zapytania radnych.
 7. Zgłaszanie problemów środowiskowych przez sołtysów i przewodniczących zarządów osiedli.
 8. Podjęcie uchwał w sprawach:
  1. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Ryki za 2017 r.,
  2. udzielenia absolutorium Burmistrzowi Ryk
   • Przedstawienie sprawozdania z realizacji budżetu Gminy Ryki za 2017r.,
   • Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej na temat sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2017r.,
   • Przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Rykach
   • w sprawie wykonania budżetu Gminy za 2017 r. oraz wniosku o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Ryk,
   • Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej na temat wniosku Komisji Rewizyjnej
   • Dyskusja,
   • Głosowanie.
  3. ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Ryk.
 9. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i zgłoszone problemy.
 10. Sprawy różne.
 11. Zakończenie obrad.

Urząd Miejski

ul. Karola Wojtyły 29
08-500 Ryki
tel. +48 818 657 110

Godziny przyjęć Burmistrza

poniedziałek 14:00-17:00
czwartek 8:00-11:00

Dyżury Przewodniczącego Rady

wtorek 10:00-12:00

Dyżury Radnych