Szacowanie szkód w produkcji rolnej

Katarzyna Miłosz / admin
środa, 04, lipiec 2018 10:41
A- A A+

Burmistrz Ryk zawiadamia że straty w gospodarstwach rolnych spowodowane przez suszę, powinny być zgłaszane przez właścicieli gospodarstw rolnych lub działów specjalnych produkcji rolnej niezwłocznie po wystąpienia tego zjawiska lub stwierdzeniu jego skutków. Straty należy zgłosić do urzędu gminy/miasta właściwego ze względu na miejsce ich wystąpienia.

Poszkodowanych u których wystąpiły znaczne straty w uprawach rolnych, proszę o wypełnienie druku oświadczenia i złożenie w tut. Urzędzie – Wydział Gospodarki Komunalnej, Nieruchomości i Zagospodarowania Przestrzennego, pok. nr 218.
Wszystkie dane dotyczące upraw powinny być zgodne z wnioskiem o dopłaty składanym do ARiMR.
Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu, tel. 0-81 8657143.
Ostateczny termin przyjmowania oświadczeń ustala się do dnia 16.07.2018r.

Po tym terminie odbędzie się szacowanie szkód w terenie.
Procedura szacowania strat oraz formularze oświadczeń - informacje dla właścicieli gospodarstw rolnych lub działów specjalnych produkcji rolnej

 

Urząd Miejski

ul. Karola Wojtyły 29
08-500 Ryki
tel. +48 818 657 110

Godziny przyjęć Burmistrza

poniedziałek 14:00-17:00
czwartek 8:00-11:00

Dyżury Przewodniczącego Rady

wtorek 10:00-12:00

Dyżury Radnych