Otwarty konkurs ofert na wypoczynek letni 2019

Monika Szewczyk / Przemysław Filiks
środa, 22, maj 2019 13:51
A- A A+

Działając na podstawie art.11 ust.1 i 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 688) Burmistrz Ryk ogłasza otwarty konkurs ofert na przyznanie dotacji podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego w roku 2019 na realizację następującego zadania:"Wypoczynek w okresie ferii letnich 2019 dla 80 dzieci i młodzieży z rodzin ubogich, szczególnie z rodzin dotkniętych i zagrożonych alkoholizmem, turnus: 10 - 14 dni".

Urząd Miejski

ul. Karola Wojtyły 29
08-500 Ryki
tel. +48 818 657 110

Godziny przyjęć Burmistrza

poniedziałek 14:00-17:00
czwartek 8:00-11:00

Dyżury Przewodniczącego Rady

wtorek 10:00-12:00

Dyżury Radnych