Samorząd

Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w Rykach przy ul. Królewskiej

Wartość projektu: 160 559,76 zł.
Kwota dofinansowania ZPORR: 38 869,27 zł.
Termin realizacji: 2006; 2009(zawarta umowa o dofinansowanie)
Wykonawca: Wojewódzka Spółdzielnia Budownictwa Wiejskiego ul.Tetmajera 19, 20-362 Lublin
Zakres rzeczowy projektu:
budowa sieci wodociągowej o długości 3870 mb.

Modernizacja kotłowni przy ZSO Nr. 3 w Leopoldowie

Realizacja: 2009
Wartość zadania: 257 916,19 zł
Kwota pożyczki: 160 000,00 zł.:  umożenie: 40 000,00 zł  w 2012 r.
Wykonawca:
Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe MEGA-THERM Robert Piliszczuk
20-328 Lublin, ul.L.Herc 10
Zakres rzeczowy:                                           
W ramach prac przygotowawczych sporządzono mapę do celów projektowych, wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową wykonania instalacji zbiornikowej gazu płynnego oraz przystosowania istniejącego budynku kotłowni, technologii instalacji c.o. ; c.w. dla budynków ZSO Nr.3  w Leopoldowie.
W wyniku ogłoszonego w dniu 1.10.2009 r. przetargu nieograniczonego wybrano wykonawce zadania.. Roboty zrealizowano zgodnie z zawartą umową. 28 .12.2009 r. dokonano odbioru zadania.
W przebudowanym pomieszczeniu kotłowni zainstalowano:
- dla potrzeb co 3 kotły kondensacyjne DE DIETRICH typ MCF 90 o mocy 84 kW każdy,
- dla  potrzeb przygotowania c.w.u. 1 podgrzewach typu P 400.
Instalacja jest zasilana gazem propan butan ze zbiorników wydzierżawionych od firmy GAS-POL.

Kanalizacja sanitarna w rejonie ulic; Swatowska, Zielona, Górna, Żytnia, Okopowa, 5 PP Wilków, Słowackiego w Rykach – etap I

Realizacja: 2010 - 2011
Wartość zadania: 2 816 718,33 zł
Kwota pożyczki częściowo umażalnej: 1 000 000,00 zł.;  umożenie: 250 000,00 zł. w 2014 r.
Wykonawca: Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych „ENERGOPOL-LUBLIN” S.A.
ul. Zawieprzycka 8 H; 20-228 Lublin
Zakres rzeczowy:
obejmuje wykonanie następujących robót:
- kanały rurowe grawitacyjne i ciśnieniowe z rur PP o dł.4232 mb, w tym:o śr. zew. 315 mm-807 m, o śr. 200 mm – 1575m, o śr. zew. 160 mm-1108 m i rury (PE,PEHD) o śr. zew. 110 mm-742 m.
- studnie rewizyjne o śr. 1200 mm- 1 szt, o śr. 1000mm – 117 szt,
- studzienki kanalizacyjne  „VAWIN” o śr. 425 mm- 25 szt.
- przepompownia ścieków sieciowych w gotowych studzienkach – analogia - z 2 pompami HD2 400/80T – 1 kpl.
I etap zadania zakończony.

Kanalizacja sanitarna w rejonie ulic; Sadowa, Młynarska, Łukowska, Łąkowa, Jankowszczyzna, Jeziorna, Piaskowa, Brzezinka, Janiszewska w Rykach – etap I.

Realizacja: 2010 - 2011
Wartość zadania: 2 151 675,57 zł
Kwota pożyczki: 1 000 000,00 zł.;  umożenie: 250 000,00 zł. w 2014 r.
Wykonawca: Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych „ENERGOPOL-LUBLIN” S.A.
ul. Zawieprzycka 8H; 20-228 Lublin                                                                                           
Zakres rzeczowy:
obejmuje wykonanie następujących elementów robót
- kanały rurowe grawitacyjne i ciśnieniowe z rur PP o dł. 4105m.w tym: o śr. zew. 250 mm-570m, o śr. 200 mm – 1645m, o śr. zew. 160 mm-1830 m i rury (PE,PEHD) o śr. zew. 40 mm-60 m.
- studnie rewizyjne o śr. 1000 mm- 125 szt,
- studzienki kanalizacyjne  „VAWIN” o śr. 315-425 mm- 36 szt.
- przepompownia ścieków sieciowych w gotowych studzienkach-analogia-z pompą  DP75 - 1 kpl I etap zadania zakończony.

Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym poprzez przebudowę dróg gminnych w miejscowości Ryki łączących drogi powiatowe Nr 1405L, Nr 1446L, Nr 1438L z drogą krajową Nr 17.

Zrealizowano: 2011r.
Wartość zadania: 1 128 427,92 zł. (całkowita:1 185 563,60 zł.)
Dofinansowanie: 564 213,00 zł.
Wykonawca: Zakład Transportowo-Budowlany Krzysztof Wach 26-670 Pionki ul. Wspólna 23,
Zakres rzeczowy:
Przebudowa dróg na odcinku 1644 mb poprzez wykonanie: na ul. Wspólnej nawierzchni jezdni, przebudowę chodników, parking i wyniesione 2 przejścia dla pieszych; na ul. Wyczółkowskiego przebudowę chodników i wyniesione 2 przejścia dla pieszych; na ul. Dziekońskiego przebudowa chodników ; na ul. Karola Wojtyły wyniesione 2 przejścia dla pieszych; oznakowanie dróg.
- rozebranie chodników  i obrzeżem trawnikowym na powierzchni  4.483,63 m2,
- wykonanie podbudowy i ulepszenie podłoża gruntem stabilizowanym cementem na powierzchni  4.674,69 m2 ,
- regulację studzienek ściekowych, telefonicznych oraz zaworów gazowych i wodociągowych – 45 szt.,
- oczyszczenie i skropienie nawierzchni drogowej emulsją asfaltową na powierzchni  - 5.581,0 m2
- przebudowę skrzyżowań drogowych w celu podwyższenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym – 2 szt.,  
- położenie nowej nawierzchni z mieszanki mineralno-bitumicznej (warstwa ścieralna) o grub. 5 cm na powierzchni – 5.581,0 m2
- wykonanie nowego oznakowania pionowego oraz poziomego grubowarstwowego w tym - linie segregacji ruchu, przejścia dla pieszych i linie stopu,
- wykonanie progu zwalniającego stanowiącego jednocześnie przejście dla pieszych – 6 szt.,
- odwodnienie liniowe – 44,60 mb.

Urząd Miejski

ul. Karola Wojtyły 29
08-500 Ryki
tel. +48 818 657 110

Godziny przyjęć Burmistrza

poniedziałek 14:00-17:00
czwartek 8:00-11:00

Dyżury Przewodniczącego Rady

wtorek 10:00-12:00

Dyżury Radnych