Samorząd

Контактные данные

Адрес: Urząd Miejski w Rykach
ul. Karola Wojtyły 29
08-500 Ryki, woj. lubelskie

Секретариат: телефон: +48 81 865 71 10
Факс: +48 81 865 71 11
Электронный адрес: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Samorządowa Administracja Szkół i Przedszkoli

Samorządowa Administracja Szkół i Przedszkoli
ul. Karola Wojtyły 29 08-500 Ryki
Telefony:
Sekretariat: 81 86 57 180
Dyrektor: 81 86 57 181
Księgowość: 81 86 57 182
Płace: 81 86 57 183
Kasa: 81 86 57 184
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Dyrektor: Barbara Pawlak
Główna księgowa: Elżbieta Jędrych

Samorządowa Administracja Szkół i Przedszkoli w Rykach powstała na mocy Uchwały Rady Miasta i Gminy w Rykach z dnia 24.11.1995 r. Funkcjonuje od 1 stycznia 1996 r.

Pierwszym dyrektorem był Zdzisław Warowny, następnie funkcję tę sprawowali kolejno: Halina Szałajko, Stanisław Pudło, Piotr Grzegorz Sulej oraz Hanna Jończyk. Obecnie funkcję dyrektora pełni Barbara Pawlak.

Na początku siedziba SASiP mieściła się w internacie ZSZ Nr 2 przy ul. Wyczółkowskiego, następnie od listopada 1996 r. w budynku obecnego ZSO Nr 1 w Rykach przy ul. Słowackiego. Od czerwca 2006 roku siedziba Samorządowej Administracji Szkół i Przedszkoli w Rykach mieści się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Rykach.

Celem i zadaniem SASiP jest zarządzanie, sprawowanie nadzoru i obsługa administracyjno-finansowa szkół podstawowych, gimnazjów, samorządowych przedszkoli oraz współpraca z placówkami kulturalnymi i sportowymi z terenu miasta i gminy Ryki. Obecnie w SASiP zatrudnionych jest 9 osób.:

Do obsługiwanych przez SASiP placówek oświatowych należą:

Z dniem 1 września 2014 roku, realizując Uchwałę Rady Miejskiej w Rykach – przekazano Publiczną Szkołę Podstawową im. Piotra Danysza w Oszczywilku do prowadzenia Stowarzyszeniu „Razem” z siedzibą w Oszczywilku.

Miejsko-Gminne Centrum Kultury

Miejsko-Gminne Centrum Kultury
ul. Warszawska 11, 08-500 Ryki
tel./fax 818651616
e-mail : Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Ogromną troską i jednocześnie zadaniem władz miasta jest stworzenie jak najlepszego klimatu dla wszelkiego rodzaju przedsięwzięć zmierzających do zaspokajania potrzeb kulturowych mieszkańców Gminy. Zadania te realizowane są za pośrednictwem Miejsko-Gminnego Centrum Kultury, organizatora i animatora życia kulturalnego Gminy, który pod kierownictwem Dyrektor Bogumiły Porowskiej prowadzi wiele działań mających na celu stworzenie jak najlepszych warunków do harmonijnego i wszechstronnego rozwoju mieszkańców poprzez ustawiczną edukację kulturalną, kształtującą nawyki odbiorcy wartości naszego kręgu kulturowego. W tym celu przy MGCK działa wiele kół zainteresowań, organizowane są różnego rodzaju wystawy, spotkania i happeningi.

Dzięki różnorodnej i bogatej ofercie programowej oraz ścisłej współpracy z organizacjami i stowarzyszeniami działającymi na naszym terenie MGCK w dużym stopniu zaspakaja potrzeby kulturowe mieszkańców. Obok działalności programowej MGCK zajmuje się również upowszechnianiem i promowaniem kultury lokalnej, patronując twórcom i zespołom z naszego terenu.

Położenie geograficzne

Ryki (21o56'E, 51o38'N) położone są w pólnocno-zachodniej części województwa lubelskiego, na południowym krańcu Niziny Mazowieckiej, zamkniętej od południa Pradoliną Wieprza, zaś od południowego zachodu Wisłą. Sąsiadują od zachodu z gminą Stężyca, południowego zachodu z Miastem Dęblin, od północy gminą Trojanów (powiat garwoliński w województwie mazowieckim) i gminą Kłoczew. Wschodnie granice gminy przebiegają na styku gmin Nowodwór i Ułęż, natomiast od południa Ryki graniczą z gminą Żyrzyn (powiat puławski). Miejscowość ulokowana jest przy trasie krajowej nr 17, w odległości 100km od Warszawy i 63 od Lublina. Powierzchnia gminy Ryki obejmuje 161,7km2. Najwyższy punkt gminy (170m n.p.m.) znajduje się między Rykami, a miejscowością Rososz.

Zaproszenie

Zaprasza do siebie miasto wywodzące swe prawa z roku 1957, korzeniami sięgające zaś wieku XV. Siedziba powiatu, a także centrum dużej gminy.

Położenie przy szlaku drogowym Warszawa - Lublin i kolejowym Dęblin - Łuków, uwarunkowania mające swe uzasadnienie historyczne, geograficzne, etniczne i gospodarcze - wykreowały Ryki na silny ośrodek o znaczeniu ponadregionalnym. Funkcję tę pełnią z dużym powodzeniem. Wpisana w korzystne warunki naturalne baza produkcyjna przetwórstwa owocowo-warzywnego, dobrze rozwinięte rolnictwo i indywidualne ogrodnictwo, wyspecjalizowana hodowla ryb oraz korzystna oferta inwestycyjna, czynią z Ryk atrakcyjny teren do nawiązywania różnorodnych kontaktów gospodarczych.

Wartość naszego zaproszenia i ofert podnoszą walory krajobrazowe miasta i gminy, dobrze rozwinięta sieć elastycznych szkół ponadpodstawowych, silne tradycje kulturalne oraz widoczne perspektywy rozwojowe. Interesująca jest możliwość tworzenia ośrodka sportów wodnych z bazą noclegowo-wypoczynkową. Strony te wyraziście zapoznają Państwa z charakterem naszej miejscowości.

Bezspornym atutem Ryk są ich mieszkańcy. Wspólnota gminna to ludzie serdeczni, pracowici, przedsiębiorczy i otwarci. Z pietyzmem odnosząc się do swej bogatej historii, budują nowe oblicze swego miasteczka. W ich to imieniu życzymy naszym gościom miłego pobytu, zainteresowanych współpracą zapraszamy na rozmowy do Urzędu Miejskiego.

Historia miasta

Ryki, położone nad niedużą rzeczką Zalesianką, stanowiły niegdyś osadę pośród wielkich obszarów leśnych licznie zamieszkałych przez dzika zwierzynę. Z tym faktem kojarzona jest nazwa miejscowości. Od początku swego istnienia Ryki były wsią królewską i taką pozostały do końca XVIIIw. Początkowo, podobnie jak okoliczne tereny, Ryki wchodziły w skład starostwa radomskiego. Od końca XVIw. należały do starostwa stężyckiego w woj. sandomierskim, a od I połowy XVIIw. tworzyły starostwo niegrodowe w dzierżawie Ossolińskich i Lubomirskich.

Od 1759 r. starostwo obejmuje Stanisław Poniatowski herbu Ciołek, wojewoda mazowiecki i starosta krakowski – ojciec króla. Najprawdopodobniej dzięki jego staraniom Ryki w 1782 r. uzyskały prawa miejskie. Po upadku Rzeczypospolitej Ryki znalazły się w zaborze austriackim w Galicji Zachodniej. W czasach Księstwa Warszawskiego należały do departamentu siedleckiego. W r. 1810 tracą prawa miejskie. Po Kongresie Wiedeńskim w 1815r. weszły w skład Królestwa Polskiego w zaborze rosyjskim. W 1836r. dobra rządowe Ryk sprzedano hrabiemu Janowi Jezierskiemu, który w latach 1836-43 założył 31 stawów hodowlanych, uruchomił 4 młyny i tartak. Gospodarstwo rybackie było jednym z najlepiej prowadzonych w Królestwie, a Ryki jeszcze w r. 1929 nazywano “stolicą karpi”. Położenie przy trakcie łączącym Warszawę z Lublinem oraz otwarcie w 1876r. bocznego odcinka kolei nadwiślańskiej łączącej Dęblin z Łukowem przyczyniły się do szybkiego rozwoju gospodarczego miasta. Powstawały instytucje, organizacje oraz szkoła. Od 1906r. wieś należała do hrabiego Adama Feliksa Ronikera, a następnie w r. 1913 stała się własnością Marty Ludwiki Marchwickiej – ostatniej właścicielki.

Ryki były ważnym ośrodkiem ruchu chasydzkiego, pierwsza samodzielna Gmina Żydowska powstała w 1842r., a w r. 1866 prawie 50 % mieszkańców stanowili Żydzi.

Podczas II wojny światowej, we wrześniu 1939r. Ryki zostały zajęte przez wojska niemieckie i wcielone do Generalnej Guberni w dystrykcie lubelskim. Pod koniec r. 1940 Niemcy utworzyli w Rykach getto, w którym zgromadzili ponad 3,5 tysiąca Żydów, których w maju 1942r. wywieziono do obozów zagłady w Sobiborze i Treblince. Czas wojny to okres bardzo aktywnej działalności ruchu oporu na tym terenie. Jedną z pierwszych organizacji był ZWZ, którego pierwszą komórkę już 1940 r. założył ppor. rezerwy Marian Bernaciak ps. “Orlik”. 26 lipca 1944r. Ryki zostały wyzwolone spod okupacji niemieckiej przez jednostki 2 Armii Pancernej 1 Frontu Białoruskiego.

W latach 1956-75 Ryki stają się siedzibą powiatu, utworzonego z części powiatu garwolińskiego, przynależnego do woj. warszawskiego. Powstają powiatowe związki, komendy, przedsiębiorstwa i Prezydium Powiatowej Rady Narodowej, nowe zakłady i szkoły. Na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów (Dz.U.Nr 52 z dnia 17.11.1956r.) Ryki z dniem 1 stycznia 1957r. ponownie uzyskują prawa miejskie. Z dniem 1 lipca 1975r. po likwidacji powiatów Ryki ponownie znalazły się w woj. Lubelskim.

W związku z reforma administracyjną kraju w r. 1990 w Rykach powstaje Urząd Rejonowy stanowiący niższy stopień administracji rządowej, przekształcony w 1999r. w Starostwo Powiatowe obejmujące swym zasięgiem miasto Dęblin, miasto i gm. Ryki oraz gminy Kłoczew, Nowodwór, Stężycę i Ułęż. W roku 2003 przyniosły w końcu skutek długoletnie starania lokalnych władz i mieszkańców dzięki, którym utworzono w Rykach Sąd Rejonowy – na bazie istniejących już Roków Sądowych, Prokuraturę Rejonową i Urząd Skarbowy.

Redakcja

Urząd Miejski

ul. Karola Wojtyły 29
08-500 Ryki
tel. +48 818 657 110

Godziny przyjęć Burmistrza

poniedziałek 14:00-17:00
czwartek 8:00-11:00

Dyżury Przewodniczącego Rady

wtorek 10:00-12:00

Dyżury Radnych