Samorząd

Fundusze Europejskie w Gminie Ryki

Program Kapitał Ludzki

>> Program Kapitał Ludzki
>> Działania nadzorowane przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społeczne
>> Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich
>> Władza Wdrażająca Programy Europejskie
>> Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
>> Ministerstwo Zdrowia
>> Instytucje realizujące Program Operacyjny Kapitał Ludzki

 

Realizowane Projekty

"Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania kl I - III w Gminie Ryki"

Beneficjent: Gmina Ryki
Priorytet: IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach
Działanie: 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty
Poddziałanie: 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych
Tytuł projektu: Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania kl I - III w Gminie Ryki
Wartość projektu: 373 880,70 zł

Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania kl I - III w Gminie Ryki - projekt POKL

Więcej

 

RPO WL Informacje ogólne

 

 


>> Strona internetowa RPO WL
Punkty informacyjne:
>> Informacja RPO WL
Dane adresowe:
>> Kontakt RPO WL
Instytucje regionalne:
>> Lubelska Agencja Wspierania Przedsiębiorczości
>> Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego poświęcony ZPORR
>> Lubelski Urząd Wojewódzki
>> Wojewódzki Urząd Pracy
>> WUP poświęcony ZPORR
>> Lubelska Fundacja Rozwoju

Realizowane Projekty

 

 

 

 

PROW Informacje ogólne


>>Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego Departament Koordynacji Projektów Europejskich
Punkty informacyjne:
Lokalny Punkt Informacyjny o Funduszach Europejskich w Puławach
ul. Centralna 9 (I piętro)
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
tel: 81 88 66 126
fax: 81 88 66 127

Ważne linki:
>>Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego
>>Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
>>Ministerstwo Finansów
>>Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
>>Urząd Zamówień Publicznych
>>Lubelska Izba Rolnicza
>>Komisja Europejska - Rolnictwo i rozwój obszarów wiejskich
>>MRiRW - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
>>LGD Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej

 

 

Realizowane Projekty


Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy

Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy
ul. Ogrodowa 6, 08-500 Ryki
tel. 814736020
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Placówka rozpoczęła swą działalność we wrześniu 2008 roku. Pierwotnie w budynku Ośrodka mieściło się Przedszkole Samorządowe nr 4. Z zajęć rewalidacyjno–wychowawczych prowadzonych przez Ośrodek korzystają uczniowie posiadający orzeczenie o niepełnosprawności z głębokim upośledzeniem oraz ze sprzężonymi niepełnosprawnościami (mózgowe porażenie dziecięce, zespół Retta, niedosłuch, upośledzenie umysłowe), w wieku od 3 do 25 lat.

Uczestnicy zajęć funkcjonują w zespołach podzielonych pod względem niepełnosprawności oraz wieku. Placówka wyposażona jest w niezbędny sprzęt dydaktyczno – rehabilitacyjny. Do dyspozycji podopiecznych pozostają trzy sale dydaktyczne, sala gimnastyczna, sala masażu wirowego i ręcznego, sala fizykoterapii, sala stymulacji sensorycznej zwana sala doświadczania świata, sala zajęć indywidualnych w której odbywają się również zajęcia logopedyczne oraz świetlica z jadalnią.

W pracy z podopiecznymi wykorzystujemy metody: Weroniki Sherborne, dobrego startu, Ch. Knilla, masażu metodą Shantalla, integracji sensorycznej, aromaterapii, chromoterapii, muzykoterapii, biblioterapii, piktogramy. Zajęcia rehabilitacyjne prowadzone są przez Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „REHA-Vita.

Ośrodek aktywnie współpracuje z różnymi instytucjami takimi jak: Miejsko-Gminne Centrum Kultury, Warsztatami Terapii Zajęciowej - Koło w Rykach, Przedszkolem Samorządowym nr 2, Hufcem ZHP Ryki. Bierzemy udział w różnych imprezach kulturalnych organizowanych przez Miejski Ośrodek Kultury i inne instytucje np. Mikołajkowy Koncert Integracyjny. Ponadto uczestniczymy w różnych akcjach charytatywnych takich jak Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy czy Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę.

W listopadzie 2008 roku Fundacja Polsat dofinansowała zakup lampy Bioptron Pro-1 niezbędnej do rehabilitacji podopiecznych.

Gmina Ryki w pigułce

Województwo - lubelskie
Powiat - rycki
Burmistrz Ryk - Jarosław Żaczek
Powierzchnia - 161,7 km2 tj. 16180ha z czego 16,7% to grunty leśne
Położenie - 210 56'E / 510 38'N - północno-zachodnia część województwa lubelskiego granicząca z województwem mazowieckim, przy drodze krajowej Nr 17 na trasie Warszawa-Lublin-Terespol.
Struktura - Gmina miejsko-wiejska (12 osiedli i 30 sołectw)
Największe zakłady:
- Zakład Przetwórstwa Owocowo-Warzywnego "Polski Ogród" Sp. z o.o.
- Spółdzielnia Mleczarska Ryki
- Juwent s.c. - produkcja urządzeń klimatyzacyjnych i wentylacyjnych
- Juwent sp. z o.o. - produkcja drzwi antywłamaniowych
Charakterystyka Gminy - spośród 1477 zarejestrowanych podmiotów gospodarczych większość zajmuje się handlem i usługami, na terenie Gminy dominują drobne gospodarstwa rolne nastawione na produkcję wielotowarową
Zabytki:
- Neogotycki Kościół pw. Chrystusa Zbawiciela (1908-1914)
- XVIII wieczny pałac zbudowany z przeznaczeniem, na rezydencje Stanisława Poniatowskiego, - Zabytkowy cmentarz parafialny z grobami powstańców styczniowych oraz rodziny Leona Wyczółkowskiego
Liczba mieszkańców - 21376 w tym:
- miasto - 10306 (kobiet: 5383, mężczyzn: 4923)
- gmina - 11070 (kobiet: 5486, mężczyzn: 5584)
Kod pocztowy - 08-500
Numer kierunkowy - 0 81
Tablice rejestracyjne - LRY
Jednostki budżetowe:
- Miejsko-Gminne Centrum Kultury w Rykach, ul. Warszawska 11, tel. 081 8651616
- Ośrodek Pomocy Społecznej w Rykach, ul. Karola Wojtyły 29, tel. 081 8657170
- Miejsko-Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Rykach, ul. Warszawska 62,
tel. 081 8656865
- Samorządowa Administracja Szkół i Przedszkoli, Ryki, ul. Karola Wojtyły 29,
tel. 081 8652265
- Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o.,
ul. Słowackiego 5, tel. 081 8651539
Sport:
- MKS "Ruch" Ryki, ul. Warszawska 62 - piłka nożna
- KS "Amator" Leopoldów-Rososz - piłka nożna
- UPKS "ARKA" Ryki, ul. 15 PP Wilków AK 5 - tenis stołowy, koszykówka
- Miejski Klub Sportowy "TUR" Ryki, ul. Warszawska 62 - trójbój siłowy
- UPKS "Błękitni" Leopoldów - tenis stołowy
- UKS "Bobry" Bobrowniki - tenis stołowy
Edukacja:
Przedszkola Samorządowe:
- Przedszkole Samorządowe Nr 1, Ryki, ul. Szkolna 18, tel. 081 8651442
- Przedszkole Samorządowe Nr 2 im. Marii Kownackiej z grupami integracyjnymi, Ryki, ul. Żytnia 28a, tel. 081 8652343
- Przedszkole Samorządowe Nr 5 im. Ewy Szelburg-Zarembiny, Ryki,
ul. Kochanowskiego 21, tel. 081 8651736
Szkoły podstawowe i gimnazja:
- Publiczna Szkoła Podstawowa w Starym Bazanowie, tel. 081 8652892,
- Publiczna Szkoła Podstawowa w Oszczywilku, tel. 081 8654221
- Publiczna Szkoła Podstawowa w Moszczance, tel. 081 8652822
- Publiczna Szkoła Podstawowa w Starej Dąbi, tel. 081 8652556
- Publiczna Szkoła Podstawowa w Owni, tel. 081 8654221
- Publiczna Szkoła Podstawowa w Swatach, tel. 081 8651485
- Zespół Szkół Ogólnokształcących w Rykach, ul. Słowackiego 2, tel. 081 8651565
- Zespół Szkół Ogólnokształcących w Rykach im. Jana Pawła II,
ul. 15 P.P."Wilków" AK 5, tel. 081 8653413
- Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 3 w Leopoldowie, tel. 081 8650624
- Zespół Placówek Oświatowych w Bobrownikach, Rynek 1, tel. 081 8658905
- Zespół Placówek Oświatowych w Rososzy, tel. 081 8650716
Szkoły średnie:
- Liceum Ogólnokształcące im. M. Skłodowskiej-Curie w Rykach, ul. Słowackiego 12,
tel. 081 8652242
- Zespół Szkół Zawodowych im. Wł. Korżyka w Rykach, ul. Żytnia 5, tel. 081 8651297
- Zespól Szkół Zawodowych im. Leona Wyczółkowskiego w Rykach,
ul. Wyczółkowskiego 10, tel. 081 8652450
- Pierwsze Policealne Studium Zawodowe dla Dorosłych w Rykach, ul. Słowackiego 3, tel. 081 8654881
Szkoły wyższe:
- Wyższa Szkoła Umiejętności Pedagogicznych i Zarządzania w Rykach,
ul. Warszawska 3b, tel. 081 8653499
Ważniejsze instytucje:
- Starostwo Powiatowe, ul. Wyczółkowskiego 10a, tel. 0818657450
- Sąd Rejonowy, ul. Kościuszki 15, tel. 081 8653637
- Prokuratura Rejonowa, ul. Karola Wojtyły 26, tel. 081 8656041
- Urząd Skarbowy, ul. Wyczółkowskiego 10a, tel. 081 8656382 do 85
- Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna, ul. Poniatowskiego 2, 081 8651637
- Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Inspektorat, ul. Kościuszki 21, tel. 081 8652183
- Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, ul. Kościuszki 22, tel. 081 8656382
- Powszechny Zakład Ubezpieczeń, ul. Wyczółkowskiego 11, tel. 081 8652209
- Powiatowy Urząd Pracy, Rynek Stary 50/55, tel. 081 8653448
- Komenda Powiatowa Policji, ul. Poniatowskiego 12, tel. 081 8650210
- Ośrodek Rewalidacyjno - Wychowawczy, ul. Ogrodowa 6, tel. 081 4736020
- Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej, ul. Warszawska 25,
tel. 081 8656911
- Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, ul. Wyczółkowskiego 11,
tel. 081 8656469

Alert Ekologiczny 2008

Контактные данные

Адрес: Urząd Miejski w Rykach
ul. Karola Wojtyły 29
08-500 Ryki, woj. lubelskie

Секретариат: телефон: +48 81 865 71 10
Факс: +48 81 865 71 11
Электронный адрес: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Samorządowa Administracja Szkół i Przedszkoli

Samorządowa Administracja Szkół i Przedszkoli
ul. Karola Wojtyły 29 08-500 Ryki
Telefony:
Sekretariat: 81 86 57 180
Dyrektor: 81 86 57 181
Księgowość: 81 86 57 182
Płace: 81 86 57 183
Kasa: 81 86 57 184
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Dyrektor: Barbara Pawlak
Główna księgowa: Elżbieta Jędrych

Samorządowa Administracja Szkół i Przedszkoli w Rykach powstała na mocy Uchwały Rady Miasta i Gminy w Rykach z dnia 24.11.1995 r. Funkcjonuje od 1 stycznia 1996 r.

Pierwszym dyrektorem był Zdzisław Warowny, następnie funkcję tę sprawowali kolejno: Halina Szałajko, Stanisław Pudło, Piotr Grzegorz Sulej oraz Hanna Jończyk. Obecnie funkcję dyrektora pełni Barbara Pawlak.

Na początku siedziba SASiP mieściła się w internacie ZSZ Nr 2 przy ul. Wyczółkowskiego, następnie od listopada 1996 r. w budynku obecnego ZSO Nr 1 w Rykach przy ul. Słowackiego. Od czerwca 2006 roku siedziba Samorządowej Administracji Szkół i Przedszkoli w Rykach mieści się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Rykach.

Celem i zadaniem SASiP jest zarządzanie, sprawowanie nadzoru i obsługa administracyjno-finansowa szkół podstawowych, gimnazjów, samorządowych przedszkoli oraz współpraca z placówkami kulturalnymi i sportowymi z terenu miasta i gminy Ryki. Obecnie w SASiP zatrudnionych jest 9 osób.:

Do obsługiwanych przez SASiP placówek oświatowych należą:

Z dniem 1 września 2014 roku, realizując Uchwałę Rady Miejskiej w Rykach – przekazano Publiczną Szkołę Podstawową im. Piotra Danysza w Oszczywilku do prowadzenia Stowarzyszeniu „Razem” z siedzibą w Oszczywilku.

Miejsko-Gminne Centrum Kultury

Miejsko-Gminne Centrum Kultury
ul. Warszawska 11, 08-500 Ryki
tel./fax 818651616
e-mail : Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Ogromną troską i jednocześnie zadaniem władz miasta jest stworzenie jak najlepszego klimatu dla wszelkiego rodzaju przedsięwzięć zmierzających do zaspokajania potrzeb kulturowych mieszkańców Gminy. Zadania te realizowane są za pośrednictwem Miejsko-Gminnego Centrum Kultury, organizatora i animatora życia kulturalnego Gminy, który pod kierownictwem Dyrektor Bogumiły Porowskiej prowadzi wiele działań mających na celu stworzenie jak najlepszych warunków do harmonijnego i wszechstronnego rozwoju mieszkańców poprzez ustawiczną edukację kulturalną, kształtującą nawyki odbiorcy wartości naszego kręgu kulturowego. W tym celu przy MGCK działa wiele kół zainteresowań, organizowane są różnego rodzaju wystawy, spotkania i happeningi.

Dzięki różnorodnej i bogatej ofercie programowej oraz ścisłej współpracy z organizacjami i stowarzyszeniami działającymi na naszym terenie MGCK w dużym stopniu zaspakaja potrzeby kulturowe mieszkańców. Obok działalności programowej MGCK zajmuje się również upowszechnianiem i promowaniem kultury lokalnej, patronując twórcom i zespołom z naszego terenu.

Urząd Miejski

ul. Karola Wojtyły 29
08-500 Ryki
tel. +48 818 657 110

Godziny przyjęć Burmistrza

poniedziałek 14:00-17:00
czwartek 8:00-11:00

Dyżury Przewodniczącego Rady

wtorek 10:00-12:00

Dyżury Radnych