Samorząd

Modernizacja – przebudowa drogi publicznej gminnej nr 102824L w m. Swaty od km 0+100 do km 1+180 realizowanej pod hasłem "100 km na stulecie niepodległości”

Całkowita wartość zadania: 489 670,57 zł.

Dotacja celowa z budżetu województwa: 120 000,00 zł.

Zakres rzeczowy robót zadania:
wykonanie modernizacji drogi na odcinku o długości 1,08 km w zakresie wykonania: robót przygotowawczych (odtworzenie trasy i punktów wysokościowych), wykonanie podbudowy drogi, wykonanie nawierzchni drogi (warstwa ścieralna z mieszanki asfaltowej, gr.warstwy po zagęszczeniu 5 cm), roboty wykończeniowe (uzupełnienie poboczy gruntem rodzimym wraz z zagęszczeniem). Koszt inspektora nadzoru i tablicy informacyjnej.

Przebudowa drogi gminnej Nr 102872L ul. 15 PP Wilków AK w Rykach

Zadanie dofinansowane z Rządowego programu na rzecz rozwoju oraz konkurencyjności regionów poprzez wsparcie lokalnej infrastruktury drogowej.

Całkowita wartość zadania: 2 696 439,37 zł.
(roboty budowlane, inspektor nadzoru, tablica informacyjna).
Wartość dotacji celowej: 1 632 213,66 zł. zł.
Termin zakończenia zadania 17.12.2018 r.

Zakres rzeczowy zadania obejmuje wykonanie robót w zakresie:

 • likwidacji przełomów;
 • nawierzchni drogi o dł. 834 mb i 3 zatok postojowych;
 • wymiana krawężników i obrzeży po lewej stronie drogi na długości 834 mb;
 • budowa chodnika na długości 834 mb drogi
 • budowa ścieżki rowerowej na długości 822 mb
 • budowa kanalizacji deszczowej na długości 834 mb drogi
 • budowa zjazdów
 • przedruk zjazdów
 • budowa 2 szt. wyniesionych przejść dla pieszych, oznakowanych znakiem aktywnym
 • wykonanie oznakowania drogi znakami poziomymi i pionowymi w ilości 15 szt.
 • wykonanie zabezpieczenia chodnika poręczą ochronną U-11a;
 • nadzór inwestorski w zakresie branży drogowej i sanitarnej.

Efekty realizacji projektu: Klasa drogi L; długość drogi 0,834 km (kilometraż 0+009 do 0+843,90); szerokość jezdni 7,0 m; 3 zatoki postojowe o szer. 2,5 m.; chodnik lewostronny z kostki brukowej o szerokości 1,5 m i dł. 0,834 km, odsunięty od jezdni; zjazdy z kostki brukowej 8 cm, odwodnienie drogi za pomocą kanalizacji deszczowej ze studzienkami (wpustami) zlokalizowanymi poza jezdnią. ruch rowerowy ścieżką rowerową, dwukierunkową szer. 2,00 m. o dł. 822 mb. oddzieloną od chodnika i od jezdni zieleńcem. Droga wyposażona w 2 wyniesione przejścia dla pieszych – pierwsze w km 0+365,30, drugie w km 0+596,80. Oznakowanie pionowe znakiem aktywnym (D-6) szt. 2, oznakowanie poziome znakami P-10 „przejście dla pieszych”; oznakowanie pionowe szt.15 i oznakowanie poziome, zabezpieczenie chodnika poręczą ochronną U-11a na wysokości wejścia na teren szkoły.

Informacja o zmianie miejsca udzielania nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej

W dniu dzisiejszym AMG Centrum Medyczne Sp. z o.o. poinformowała Starostwo Powiatowe w Rykach, że od dnia 31 października 2018 roku w siedzibie Szpitala Powiatowego w Rykach nie udziela świadczeń w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej.

Oddaj krew wraz z Intermarché w Rykach

Z okazji 11. edycji kampanii „Zbieramy krew dla Polski” 18 sierpnia br. mieszkańcy Ryk będą mogli zostać dawcami krwi dla pacjentów okręgowych szpitali. Zbiórki krwi są realizowane dzięki współpracy Grupy Muszkieterów, zrzeszającej sieci Intermarché i Bricomarché, oraz Polskiego Czerwonego Krzyża.

Zasady segregacji odpadów

Od 1 stycznia 2018 r. w Gminie Ryki obowiązują następujące zasady segregacji:

worek (kontener*) NIEBIESKI z napisem „PAPIER”

WRZUCAMY:
- gazety, czasopisma,
- katalogi, prospekty,
- papier szkolny, biurowy,
- książki o miękkich okładkach,
- torebki, worki papierowe,
- tekturę i kartony,
- papier pakowy.

NIE WRZUCAMY:
- papierów zatłuszczonych i brudnych, zdjęć,
- papieru termicznego i przebitkowego (używany w faksach, paragonach, fakturach),
- kartonów po napojach, mleku i innych produktach spożywczych, papieru z folią,
- art. higienicznych np. pieluch, podpasek i innych,
- tapet, worków po cemencie, gipsie.

worek (kontener*) ŻÓŁTY z napisem „METALE I TWORZYWA SZTUCZNE”

WRZUCAMY:
- opakowania po chemii gospodarczej,
- folie, torebki,
- opakowania po żywności np. kubki po jogurtach, śmietanie, napojach,
- styropian opakowaniowy,
- plastikowe lub metalowe zakrętki, korki, kapsle,
- opakowania stalowe i aluminiowe np. puszki po konserwach, napojach, kosmetykach.


NIE WRZUCAMY:
- butelek i pojemników po olejach silnikowych,
- opakowań zbiorczych po lekarstwach (blistry),
- zabawek, mebli ogrodowych,
- sprzętu AGD, RTV, baterii,
- styropianu budowlanego, tworzyw piankowych,
- opakowań po aerozolach, puszek po farbach,
- opakowań po środkach ochrony roślin.

worek (kontener typu „dzwon”*) ZIELONY z napisem „SZKŁO”

WRZUCAMY:
- butelki i słoiki bez zakrętek,
- szklane opakowania po napojach i żywności,
- szklane opakowania po kosmetykach,
- inne opakowania szklane.

NIE WRZUCAMY:
- szkła stołowego, porcelany, ceramiki,
- szkła okiennego, luster, szyb samochodowych,
- szkła żaroodpornego, okularowego, zbrojonego,
- żarówek, świetlówek.

worek (kontener*) BRĄZOWY z napisem „BIO”

WRZUCAMY:
- obierki, resztki owoców i warzyw,
- skorupki jajek, łupiny orzechów,
- resztki produktów mlecznych,
- resztki spożywczych produktów roślinnych,
- fusy po kawie, herbacie.


NIE WRZUCAMY:
- surowego mięsa,
- płynnych resztek jedzenia,
- drewna, odpadów z ogrodów, liści, trawy,
- chemicznie skażonej gleby, zmiotek,
- środków ochrony roślin.

worek SZARY z napisem „POPIÓŁ”

Odbiór popiołu z gospodarstw jednorodzinnych w 2018 i 2019 roku obejmuje miesiące: styczeń, luty, marzec oraz listopad, grudzień. W pozostałych miesiącach popiół należy gromadzić w pojemnikach lub własnych workach i dostarczyć do PSZOK-u.

pojemnik, worek czarny, kontener POZOSTAŁOŚCI PO SEGREGACJI

Wrzucamy wszystko czego nie można wrzucić do worków kolorowych na segregację.

NIE ZANIECZYSZCZAJ ODPADÓW SUROWCOWYCH !!!


WRZUCAMY:
- zatłuszczony i brudny papier,
- mokre woreczki foliowe,
- opakowania po aerozolach,
- art. higieniczne, np. pieluchy, podpaski i inne,
- zepsuta żywność, surowe mięso,
- szkło stołowe, żaroodporne, porcelana, ceramika,
- szkło okularowe,
- opakowania zbiorcze po lekarstwach (blistry),
- zabawki, worki z odkurzacza,
- żwirek zanieczyszczony odchodami.

NIE WRZUCAMY:
- odpadów zielonych z ogrodów np. liści, trawy, roślin,
- odpadów budowlanych i rozbiórkowych,
- przeterminowanych lekarstw,
- odpadów medycznych np. zużytych igieł i strzykawek,
- zużytego sprzętu AGD i RTV,
- zużytych baterii, świetlówek.

* - dotyczy zabudowy wielorodzinnej

Worki należy zawiązać ułatwi to załadunek oraz zapobiegnie zaśmiecaniu terenu.

Odpady należy wystawić do godz. 7:00 przed posesję (za ogrodzenie) do drogi publicznej.

Urząd Miejski

ul. Karola Wojtyły 29
08-500 Ryki
tel. +48 818 657 110

Godziny przyjęć Burmistrza

poniedziałek 14:00-17:00
czwartek 8:00-11:00

Dyżury Przewodniczącego Rady

wtorek 10:00-12:00

Dyżury Radnych