Samorząd

Położenie geograficzne

Ryki (21o56'E, 51o38'N) położone są w pólnocno-zachodniej części województwa lubelskiego, na południowym krańcu Niziny Mazowieckiej, zamkniętej od południa Pradoliną Wieprza, zaś od południowego zachodu Wisłą. Sąsiadują od zachodu z gminą Stężyca, południowego zachodu z Miastem Dęblin, od północy gminą Trojanów (powiat garwoliński w województwie mazowieckim) i gminą Kłoczew. Wschodnie granice gminy przebiegają na styku gmin Nowodwór i Ułęż, natomiast od południa Ryki graniczą z gminą Żyrzyn (powiat puławski). Miejscowość ulokowana jest przy trasie krajowej nr 17, w odległości 100km od Warszawy i 63 od Lublina. Powierzchnia gminy Ryki obejmuje 161,7km2. Najwyższy punkt gminy (170m n.p.m.) znajduje się między Rykami, a miejscowością Rososz.

Zaproszenie

Zaprasza do siebie miasto wywodzące swe prawa z roku 1957, korzeniami sięgające zaś wieku XV. Siedziba powiatu, a także centrum dużej gminy.

Położenie przy szlaku drogowym Warszawa - Lublin i kolejowym Dęblin - Łuków, uwarunkowania mające swe uzasadnienie historyczne, geograficzne, etniczne i gospodarcze - wykreowały Ryki na silny ośrodek o znaczeniu ponadregionalnym. Funkcję tę pełnią z dużym powodzeniem. Wpisana w korzystne warunki naturalne baza produkcyjna przetwórstwa owocowo-warzywnego, dobrze rozwinięte rolnictwo i indywidualne ogrodnictwo, wyspecjalizowana hodowla ryb oraz korzystna oferta inwestycyjna, czynią z Ryk atrakcyjny teren do nawiązywania różnorodnych kontaktów gospodarczych.

Wartość naszego zaproszenia i ofert podnoszą walory krajobrazowe miasta i gminy, dobrze rozwinięta sieć elastycznych szkół ponadpodstawowych, silne tradycje kulturalne oraz widoczne perspektywy rozwojowe. Interesująca jest możliwość tworzenia ośrodka sportów wodnych z bazą noclegowo-wypoczynkową. Strony te wyraziście zapoznają Państwa z charakterem naszej miejscowości.

Bezspornym atutem Ryk są ich mieszkańcy. Wspólnota gminna to ludzie serdeczni, pracowici, przedsiębiorczy i otwarci. Z pietyzmem odnosząc się do swej bogatej historii, budują nowe oblicze swego miasteczka. W ich to imieniu życzymy naszym gościom miłego pobytu, zainteresowanych współpracą zapraszamy na rozmowy do Urzędu Miejskiego.

Historia miasta

Ryki, położone nad niedużą rzeczką Zalesianką, stanowiły niegdyś osadę pośród wielkich obszarów leśnych licznie zamieszkałych przez dzika zwierzynę. Z tym faktem kojarzona jest nazwa miejscowości. Od początku swego istnienia Ryki były wsią królewską i taką pozostały do końca XVIIIw. Początkowo, podobnie jak okoliczne tereny, Ryki wchodziły w skład starostwa radomskiego. Od końca XVIw. należały do starostwa stężyckiego w woj. sandomierskim, a od I połowy XVIIw. tworzyły starostwo niegrodowe w dzierżawie Ossolińskich i Lubomirskich.

Od 1759 r. starostwo obejmuje Stanisław Poniatowski herbu Ciołek, wojewoda mazowiecki i starosta krakowski – ojciec króla. Najprawdopodobniej dzięki jego staraniom Ryki w 1782 r. uzyskały prawa miejskie. Po upadku Rzeczypospolitej Ryki znalazły się w zaborze austriackim w Galicji Zachodniej. W czasach Księstwa Warszawskiego należały do departamentu siedleckiego. W r. 1810 tracą prawa miejskie. Po Kongresie Wiedeńskim w 1815r. weszły w skład Królestwa Polskiego w zaborze rosyjskim. W 1836r. dobra rządowe Ryk sprzedano hrabiemu Janowi Jezierskiemu, który w latach 1836-43 założył 31 stawów hodowlanych, uruchomił 4 młyny i tartak. Gospodarstwo rybackie było jednym z najlepiej prowadzonych w Królestwie, a Ryki jeszcze w r. 1929 nazywano “stolicą karpi”. Położenie przy trakcie łączącym Warszawę z Lublinem oraz otwarcie w 1876r. bocznego odcinka kolei nadwiślańskiej łączącej Dęblin z Łukowem przyczyniły się do szybkiego rozwoju gospodarczego miasta. Powstawały instytucje, organizacje oraz szkoła. Od 1906r. wieś należała do hrabiego Adama Feliksa Ronikera, a następnie w r. 1913 stała się własnością Marty Ludwiki Marchwickiej – ostatniej właścicielki.

Ryki były ważnym ośrodkiem ruchu chasydzkiego, pierwsza samodzielna Gmina Żydowska powstała w 1842r., a w r. 1866 prawie 50 % mieszkańców stanowili Żydzi.

Podczas II wojny światowej, we wrześniu 1939r. Ryki zostały zajęte przez wojska niemieckie i wcielone do Generalnej Guberni w dystrykcie lubelskim. Pod koniec r. 1940 Niemcy utworzyli w Rykach getto, w którym zgromadzili ponad 3,5 tysiąca Żydów, których w maju 1942r. wywieziono do obozów zagłady w Sobiborze i Treblince. Czas wojny to okres bardzo aktywnej działalności ruchu oporu na tym terenie. Jedną z pierwszych organizacji był ZWZ, którego pierwszą komórkę już 1940 r. założył ppor. rezerwy Marian Bernaciak ps. “Orlik”. 26 lipca 1944r. Ryki zostały wyzwolone spod okupacji niemieckiej przez jednostki 2 Armii Pancernej 1 Frontu Białoruskiego.

W latach 1956-75 Ryki stają się siedzibą powiatu, utworzonego z części powiatu garwolińskiego, przynależnego do woj. warszawskiego. Powstają powiatowe związki, komendy, przedsiębiorstwa i Prezydium Powiatowej Rady Narodowej, nowe zakłady i szkoły. Na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów (Dz.U.Nr 52 z dnia 17.11.1956r.) Ryki z dniem 1 stycznia 1957r. ponownie uzyskują prawa miejskie. Z dniem 1 lipca 1975r. po likwidacji powiatów Ryki ponownie znalazły się w woj. Lubelskim.

W związku z reforma administracyjną kraju w r. 1990 w Rykach powstaje Urząd Rejonowy stanowiący niższy stopień administracji rządowej, przekształcony w 1999r. w Starostwo Powiatowe obejmujące swym zasięgiem miasto Dęblin, miasto i gm. Ryki oraz gminy Kłoczew, Nowodwór, Stężycę i Ułęż. W roku 2003 przyniosły w końcu skutek długoletnie starania lokalnych władz i mieszkańców dzięki, którym utworzono w Rykach Sąd Rejonowy – na bazie istniejących już Roków Sądowych, Prokuraturę Rejonową i Urząd Skarbowy.

Redakcja

Kontakt

 

  Stanowisko
  Nr pokoju Imię i nazwisko Nr miejski
  Kierownictwo
  Sekretariat
  101 Joanna Piecyk 818657110
  Faks 818657111
  Burmistrz
  103 Jarosław Żaczek 818657110
  Zastępca Burmistrza
  102 Marek Jóźwik 818657110
  Sekretarz Gminy
  118 Marzena Jędrych 818657150
  Skarbnik Gminy
  113 Krzysztof Sobina 818657114
  Przewodniczący Rady Miejskiej
  115 Ryszard Bieńczyk 818657115
  Wydział Organizacji i Spraw Społecznych – OR
  Kierownik Wydziału
  214 Jacek Wasilewski 818657120
  Ewidencja ludności
  216 Małgorzata Milczarczyk 818657121
  Ochrona informacji niejawnych, wojskowość, pożarnictwo
  219 Adam Kamela 818657122
  Adam Łysoń
  Obrona cywilna i zarządzanie kryzysowe
  220 Dorota Bieńczyk 818657123
  Dowody osobiste
  221 Ewa Ochap 818657124
  Anna Kamińska
  Kadry
  107 Marta Wojtachnio 818657125
  Działalność gospodarcza
  217 Katarzyna Wiraszka 818657141
  Wydział Gospodarki Komunalnej, Nieruchomości i Zagospodarowania Przestrzennego – GK
  Kierownik Wydziału
  118 Marzena Jędrych 818657150
  Monika Leszko
  Gminny zasób nieruchomości i gospodarka przestrzenna
  119 Radosław Głowienka 818657152
  Krzysztof Szlendak
  121 Stanisław Ciesielski 818657151
  Gminny zasób mieszkaniowy
  120 Ewa Adamczyk 818657153
  Ochrona środowiska  
  218 Ireneusz Kurek 818657143
  Katarzyna Miłosz
  Referat ds. Gospodarki Odpadami
  Kierownik Referatu
  215 Sylwia Sieraj 818657140
  212 Ewelina Miłosz 818657154
  Anna Koziej-Głodek
  213 Wioletta Ostrzyżek 818657142
  Wydział Inwestycji i Remontów – WIR
  Kierownik Wydziału
  225 Agnieszka Woźniak 818657130
  Inwestycje i remonty
  211 Waldemar Bieńczak 818657131
  Radosław Bagrowski
  222 Adrian Bieńczak 818657137
  223 Marian Rusek 818657132
  Edyta Jeżewska
  Anna Warowna
  209 Grzegorz Kruk 818657136
  Gospodarka komunalna
  210 Danuta Janiszek 818657134
  224 Ewa Łukomska-Prządka 818657133
  Karolina Szponder
  Wydział Budżetu, Podatków i Opłat – FN
  Skarbnik Gminy
  113 Krzysztof Sobina 818657114
  Zastępca Skarbnika Gminy
  114 Aneta Bany 818657160
  Płace i wynagrodzenia
  107 Ewelina Łysoń 818657161
  Księgowość budżetowa
  109 Marzena Kulik 818657162
  Justyna Szczygielska
  117 Edyta Sawicka 818657167
  Tatiana Piwońska
  Kasa
  112 Anna Filipek 818657165
  Referat ds. Podatków i Opłat – FN-P
  Kierownik Referatu
  112A Ewa Białecka 818657168
  Wymiar podatków
  110 Agnieszka Gągałka 818657163
  Przemysław Filiks
  111 Tomasz Gorzkowski 818657164
  Agnieszka Piątek
  Pobór i egzekucja podatków i opłat
  116 Katarzyna Romańska 818657166
  Ewelina Snopek
  Biuro Rady Miejskiej – BR
  106 Małgorzata Wardal 818657118
  Krystyna Kawa
  Dorota Siwek
  Stanowisko ds. Promocji, Rozwoju i Promocji Zdrowia – PR
  108 Ewa Iwanek 818657135
  Monika Białecka
  Zespół Radców Prawnych – RP
  105 Renata Gorzkowska 818657116
  104 Łukasz Sygocki 818657117
  Urząd Stanu Cywilnego – USC
  Kierownik USC
  Warszawska 11 Iwona Krupińska 818657185
  Zastępca Kierownika USC
  Warszawska 11 Małgorzata Prządka 818657185
  Stanowisko ds. Informatyki – IN
  207 Zbigniew Grzelak 818657129

 

Urząd Miejski

ul. Karola Wojtyły 29
08-500 Ryki
tel. +48 818 657 110

Godziny przyjęć Burmistrza

poniedziałek 14:00-17:00
czwartek 8:00-11:00

Dyżury Przewodniczącego Rady

wtorek 10:00-12:00

Dyżury Radnych