Akty prawa miejscowego

admin
środa, 13, listopad 2013 08:07
A- A A+

Akty prawa miejscowego dostępne na bip.ryki.pl – przepisy gminne – Uchwały Rady Miejskiej

regulamin

Uchwała Nr XXX/1682012 Rady Miejskiej w Rykach z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Ryki

uchwały

Uchwała Nr XXIX/157/2012 Rady Miejskiej w Rykach z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie podziału gminy na sektory odbierania odpadów komunalnych

Uchwała Nr XXIX/159/2012 Rady Miejskiej w Rykach z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty

Uchwała Nr XXXIV/199/2013 Rady Miejskiej w Rykach z dnia 10 maja 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty

Uchwała Nr XXIX/158/2012 Rady Miejskiej w Rykach z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Uchwała Nr XXIX/160/2012 Rady Miejskiej w Rykach z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości

Uchwała Nr XXXIV/200/2013 Rady Miejskiej w Rykach z dnia 10 maja 2013r. Zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości

Uchwała Nr XXX/169/2012 Rady Miejskiej w Rykach z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów