Akty prawa miejscowego

admin
środa, 13, listopad 2013 08:07
A- A A+

Akty prawa miejscowego dostępne na bip.ryki.pl – przepisy gminne – Uchwały Rady Miejskiej

regulamin

Uchwała Nr XL/249/2017 Rady Miejskiej w Rykach z dnia 30 czerwca 2017r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Ryki

uchwały

Uchwała Nr XXIX/157/2012 Rady Miejskiej w Rykach z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie podziału gminy na sektory odbierania odpadów komunalnych

Uchwała Nr XXI/121/2016 Rady Miejskiej w Rykach z dnia 10 luty 2016r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty

Uchwała Nr XXI/122/2016 Rady Miejskiej w Rykach z dnia 10 luty 2016r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Uchwała Nr XXI/123/2016 Rady Miejskiej w Rykach z dnia 10 luty 2016r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej

Uchwała Nr XL/250/2017 Rady Miejskiej w Rykach z dnia 30 czerwca 2017r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów

Zarządzenie nr 101/2015 Burmistrza Ryk z dnia 16 lipca 2015r. w sprawie ustalenia Regulaminu Korzystania z Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych.