Odpady komunalne

admin
wtorek, 05, listopad 2013 14:16
A- A A+

Gmina Ryki przejęła obowiązki tylko właścicieli nieruchomości zamieszkałych. Nieruchomości niezamieszkałe na których powstają odpady komunalne funkcjonują na starych zasadach tj. podpisują indywidualne umowy z firmą świadczącą usługi w zakresie odbioru odpadów komunalnych.

W gminie Ryki obowiązuje zbiórka odpadów komunalnych metodą tzw. "u źródła" w systemie zbiórki odpadów mokrych i suchych oraz szkła. Właściciel nieruchomości ma obowiązek na własny koszt wyposażyć nieruchomość w pojemnik ( lub czarny worek) na odpady komunalne zmieszane i dostosować jego wielkość do ilości osób zamieszkujących nieruchomość. Worki do segregacji w budownictwie jednorodzinnym dostarcza firma odbierająca odpady, natomiast pojemniki do segregacji w budownictwie wielorodzinnym zapewnia gmina.