Odpady komunalne

admin
wtorek, 05, listopad 2013 14:16
A- A A+

Gmina Ryki od lipca 2013 roku realizuje obowiązki właścicieli nieruchomości zamieszkałych w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi. Nieruchomości niezamieszkałe, na których powstają odpady komunalne funkcjonują na starych zasadach tj. podpisują indywidualne umowy z firmą świadczącą usługi w zakresie odbioru odpadów komunalnych.

Właściciel nieruchomości ma obowiązek na własny koszt wyposażyć nieruchomość w pojemnik (lub czarny worek) na odpady komunalne zmieszane i dostosować jego wielkość do ilości osób zamieszkujących nieruchomość. Worki do segregacji w budownictwie jednorodzinnym dostarcza firma odbierająca odpady, natomiast pojemniki do segregacji w budownictwie wielorodzinnym zapewnia gmina.

Od 1 stycznia 2018 r. zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów (Dz. U. z 2017 r., poz. 19), obowiązują nowe zasady segregacji odpadów komunalnych.

Nowe przepisy wprowadzają we wszystkich gminach model selektywnego zbierania odpadów „u źródła” w podziale na pięć frakcji oraz określają kolorystykę pojemników.

W związku z powyższym od 1 stycznia 2018 r. w Gminie Ryki obowiązują następujące zasady segregacji. Odpady komunalne będą zbierane w podziale na pięć frakcji: