Odpady komunalne

admin
wtorek, 05, listopad 2013 14:16
A- A A+

Gmina Ryki przejęła obowiązki tylko właścicieli nieruchomości zamieszkałych. Nieruchomości niezamieszkałe na których powstają odpady komunalne funkcjonują na starych zasadach tj. podpisują indywidualne umowy z firmą świadczącą usługi w zakresie odbioru odpadów komunalnych.

W gminie Ryki obowiązuje zbiórka odpadów komunalnych metodą tzw. "u źródła" w systemie zbiórki odpadów mokrych i suchych oraz szkła. Właściciel nieruchomości ma obowiązek na własny koszt wyposażyć nieruchomość w pojemnik ( lub czarny worek) na odpady komunalne zmieszane i dostosować jego wielkość do ilości osób zamieszkujących nieruchomość. Worki do segregacji w budownictwie jednorodzinnym dostarcza firma odbierająca odpady, natomiast pojemniki do segregacji w budownictwie wielorodzinnym zapewnia gmina.


Zasady segregacji w gminie

ZASADY SEGREGACJI

odpady surowcowe (frakcja tzw. sucha)

WOREK ŻÓŁTY (budownictwo jednorodzinne)

POJEMNIK ŻÓŁTY (budownictwo wielorodzinne)

WRZUCAMY:

NIE WRZUCAMY

PRZED WYRZUCENIEM ZGNIEĆ BUTELKĘ, PUSZKĘ, ZŁÓŻ KARTON

WOREK ZIELONY (budownictwo jednorodzinne)

„DZWON" - POJEMNIK ZIELONY (budownictwo wielorodzinne)

WRZUCAMY:

NIE WRZUCAMY:

ZDEJMJMUJEMY NAKRĘTKI, KAPSLE, KORKI, OPRÓŻNIAMY SZKLANE PRZEDMIOTY, STARAJMY SIĘ NIE TŁUC WRZUCANEGO SZKŁA

(Frakcja mokra) POJEMNIK NA ODPADY lub WOREK CZARNY

WRZUCAMY:

NIE WRZUCAMY:


Częstotliwość odbioru

Odpady komunalne odbierane są:

w zabudowie jednorodzinnej:

w zabudowie wielorodzinnej:

Odbiór odpadów komunalnych odbywa się wg podanego do publicznej wiadomości harmonogramu.

Odbiór i transport odpadów komunalnych

Odbiorem i transportem odpadów komunalnych zajmuje się firma wyłoniona w drodze zamówienia publicznego. W roku 2014 jest to Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rykach Sp. z o.o. z siedzibą w Rykach, ul. Słowackiego 5, tel. 818651539 w. 25.

Zagospodarowanie odpadów komunalnych

Regionalna Instalacja Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Puławach - Zakład Usług Komunalnych w Puławach, ul. Dęblińska 2.