Informacja o naborze wniosków w 2012r

Urząd Miejski w Rykach / Zbigniew Grzelak
poniedziałek, 26, listopad 2012 09:16
A- A A+

Samorząd Województwa Lubelskiego informuje o naborze wniosków w 2012 r. o przyznanie pomocy ogłaszany przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej”.

Pomoc przyznawana jest w ramach Działań 4.1/413_311 4.1/413_312, 4.1/413 – Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju, w zakresie operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań:

  1. Termin składania wniosków o przyznanie pomocy:
    od dnia 10.12.2012 r. do dnia 07.01.2013 r.
  2. Miejsce składania wniosków:
    Biuro Lokalnej Grupy Działania „Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej” z/s w Rykach przy ul. Wyczółkowskiego 10A (budynek Starostwa Powiatowego w Rykach pokój Nr 114) w godzinach 7:00 – 15:00
  3. Tryb składania wniosków: Wnioski należy składać bezpośrednio w miejscu wskazanym w pkt. 2 ogłoszenia. Termin składania wniosków upływa w dniu 07.01.2013 r. o godz. 15:00 Za wnioski złożone w terminie uznane zostaną te, które faktycznie wpłyną do Sekretariatu Biura LGD do godz. 15:00 najpóźniej w dniu 7stycznia 2013 roku.
  4. Wzór formularzy wniosków o przyznanie pomocy na „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”, „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” i „Małe Projekty” oraz instrukcje wypełniania znajdują się na stronie internetowej LGD „Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej” www.lokalnagrupadzialania.pl , Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego www.prow.lubelskie.pl w zakładce - Nabory Lokalnych Grup Działania, na stronie internetowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa www.arimr.gov.pl
  5. Kryteria wyboru operacji niezbędnych do wyboru operacji przez LGD w ramach poszczególnych działań zamieszczone zostały na stronie internetowej www.lokalnagrupadzialania.pl.
  6. Minimalnym wymaganiem, które musi spełnić operacja jest uzyskanie co najmniej 60 % punktów podczas oceny według kryteriów wyboru operacji.
Ryki - przestrzeń do inwestycji

Urząd Miejski

ul. Karola Wojtyły 29
08-500 Ryki
tel. +48 818 657 110

Godziny przyjęć Burmistrza

poniedziałek 14:00-17:00
czwartek 8:00-11:00

Dyżury Przewodniczącego Rady

wtorek 10:00-12:00

Dyżury Radnych

Wrzesień 2018
P W Ś C Pt S N
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

20 wrzesień 16:00

Juliusz 2D

20 wrzesień 18:00

Juliusz 2D

20 wrzesień 20:00

Zakonnica 2D

21 wrzesień 16:00

Biały Kieł 2D

21 wrzesień 18:00

Juliusz 2D

Sprwdź, jak załatwić sprawę w urzędzie lub przez internet

LPR na lata 2016-2022

O rewitalizacji

Ostrzeżenia dla mieszkańców

Zarządzanie kryzysowe i OC

Gospodarka odpadami w gminie Ryki

Zasady gospodarowania odpadami
Odwiedź Krajową Mapę Zagrożeń Bezpieczeństwa

Poznaj nasze miasto

Ryki, położone nad niedużą rzeczką Zalesianką, stanowiły niegdyś osadę pośród wielkich obszarów leśnych licznie zamieszkałych przez dziką zwierzynę.
Wykluczenie cyfrowe 3
Fundusze Europejskie
Lokalna Grupa Działania
Miejsko-Gminne Centrum Kultury
Fundusze Europejskie
Ośrodek Pomocy Społecznej w Rykach
Wrota Lubelszczyzny
PGNiG Obrót Detaliczny
Lokalna Grupa Rybacka