Młodzi dbają o miejsca pamięci

Written by Beata Tarczoń, Monika Mierzwińska / Written by admin
Tuesday, 05 April 2016 08:37
A- A A+

Ruszyła rekrutacja do XXII sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży w Warszawie. Temat tegorocznego zadania to "Miejsca pamięci - materialne świadectwo wydarzeń szczególnych dla lokalnej narodowej tożsamości".

Uczniowie ZSO nr 2 w Rykach ubiegający się o mandat poselski dnia 29 marca 2016 roku zbadali, jak w świadomości mieszkańców Ryk funkcjonuje zabytkowy cmentarz przy ul. Młynarskiej. W przeprowadzonym badaniu wzięli przedstawicieli różnych grup wiekowych: rodziny z dziećmi, młodzież, dorośli oraz emeryci. Szczególnie cieszy fakt, że działanie młodych wsparł Urząd Miasta w Rykach oraz instytucje i stowarzyszenia działające na rzecz szerzenia kultury i pamięci o miejscach historycznych związanych z historią Ryk i okolic. Wśród respondentów byli: Pani Magdalena Woźniak - wiceburmistrz Ryk, Pani Bogumiła Porowska - Dyrektor Centrum Kultury w Rykach, Pani Hanna Witek - Prezes Towarzystwa Przyjaciół Ryk, Pani Hanna Majek - Dyrektor ZSO nr 2 w Rykach, pracownicy Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Rykach i Centrum Kultury w Rykach, młodzież klas gimnazjalnych i szkół średnich, emeryci oraz mieszkańcy Ryk spacerujący po ryckim parku. Wybraną metodą badawczą były wiszące pytania, a respondenci odpowiadali na 3 zagadnienia dotyczące tej nekropolii. Z analizy uzyskanych odpowiedzi wypracowano następujące wnioski:

  1. Cmentarz przy ul. Młynarskiej przez większość mieszkańców miasta jest zaliczany do cennych zabytków Ryk.
  2. Nie wszyscy objęci badaniem odwiedzają ten cmentarz i wiedzą, a w jakim stanie są zabytkowe nagrobki.
  3. Niewielka jest wiedza o postaciach spoczywających na tym cmentarzu, które są zasłużone dla Ryk i okolic.
  4. Mieszkańcy Ryk, szczególnie młodzi, nie znają, z jakimi wydarzeniami historycznymi związane są poszczególne postacie pochowane w tym miejscu.

Gimnazjaliści w najbliższym czasie pragną podjąć działania, by miejsce to zaistniało mocniej w świadomości mieszkańców Ryk. Aby to osiągnąć, upowszechnią wśród lokalnej społeczności folder i pocztówki o cmentarzu, przygotują wystawę zdjęć w galerii MGCK, którą będą mogli obejrzeć wszyscy chętni mieszkańcy miasta oraz zorganizują akcję porządkowania grobów połączoną z popularyzacją tego miejsca. Życzymy powodzenia w realizacji zadań, bo są one przejawem troski o lokalne dziedzictwo kulturowe.